Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 26. Fietsen in Nederland: patronen, trends en beleid

Ron Hendriks - Gebaseerd op bijdragen van Lucas Harms, Luca Bertolini, Marco te Brömmelstroet, Roland Kager, Tim Jones, Eva Heinen , CROW-Fietsberaad
2014
plaatje

In deze publicatie worden enkele onderzoeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid belicht en -waar mogelijk- vertaald naar concrete adviezen voor beleidsmakers.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt een papieren versie van de publicatie hier bestellen.

Hoewel er in ons land veel wordt gefietst, weten we te weinig over de factoren die het fietsgebruik beïnvloeden. En als we het al weten staan we voor de vraag hoe we die kennis dan moeten vertalen in effectief fietsbeleid. Is het niet vreemd dat we zo weinig weten over dit soort zaken, terwijl we gelijkertijd de fiets zien als belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame mobiliteit?

Om het fietsgebruik te stimuleren en te accommoderen, moeten beleidsmakers begrijpen wat drijfveren achter het gebruik zijn, weten welke trends zich voordoen, zich verdiepen in toekomstige ontwikkelingen en nieuwe (technische) mogelijkheden. In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen. Zo is in een project gekeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid en in een ander project naar de potentie van de fiets-OV-combinatie. Tenslotte is de potentie van de elektrische fiets onderzocht. 

Om de inzichten van de onderzoekers te spiegelen aan ervaringen van organisaties uit de praktijk en om de onderzoekers door die praktijk te laten inspireren, is de zogenaamde Fietscommunity opgericht, een ‘community of research and practice’ waarin naast de onderzoekers onder andere de Fietsersbond, CROW-Fietsberaad, diverse overheden, bedrijven en adviesbureaus participeren. Publicatie 26 is een product van deze Fietscommunity. Het maakt de vertaalslag van de resultaten van het onderzoek naar concrete adviezen voor beleidsmakers. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: