Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Flevoland

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Vervoerberaad Flevoland
Tel: (0320) 26 55 66
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.flevoland.nl

Provincie Flevoland
Afdeling Ruimte en Mobiliteit
Postbus 55
8200 AB LEYSTAD
Tel: 0320-265 265
Internet: www.verkeersveiligflevoland.nl

Contactpersoon:
Arnoud Turkstra, arnoud.turkstra@flevoland.nl, 0320-265570

Plannen uit de provincie Flevoland

Geen bestanden gevonden