Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Zuid-Holland

  Niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH)(samenwerking tussen Stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland)
Tel: (079) 330 06 00
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.ROV-ZH.nl

Contactpersoon:
Ada Aalbrecht, ac.aalbrecht@pzh.nl, 079-3300603

Plannen uit de provincie Zuid-Holland

Beleidsnota
Sjaak Meijerink, Tjitte Prins (Goudappel Coffeng) , Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
2015
Fietsplan van de gemeente Bodegraven - Reeuwijk, Meer en Veiliger fietsen. 
Beleidsnota
M.E. van Balen-van Franeker , Gemeente Goeree-Overflakkee
2013
Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014 – 2016 Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee "Een integrale aanpak, waarbij telkens wordt gezocht naar een optimale mix van maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, infrastructuur, ruimtelijke ordening en voertuigveiligheid."
Brief
College van B en W Gouda
2014
Brief fietsveiligheid aan de gemeenteraad van de gemeente Gouda.
Factsheet
Jan-Kees van Elderen , Gemeente Nissewaard
2016
De gemeente Nissewaard (sinds 1-1-2015 fusiegemeente van Bernisse en Spijkenisse) start begin 2016 met het formuleren van een lokale aanpak.
Factsheet
Gemeente Delft
2014
In deze factsheet worden de maatregelen aangegeven die in het kader van de Modelaanpak Veilig Fietsen in Delft worden uitgevoerd.
Beleidsnota
Irene de Groot en Mirjam van Oers , Gemeente Delft
2005
DELFT FIETST! De gemeenteraad van Delft heeft, in vergadering bijeen op 30 juni, het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan Delft Duurzaam Bereikbaar en Fietsactieplan II Delft Fietst! vastgesteld. In het geval van discrepantie tussen de inhoud van deze nota en de besluiten die genomen zijn in de raadsvergadering, prevaleren de raadsbesluiten. De handelingen van de gemeenteraad met betrekking tot het LVVP en FAP II zijn opgenomen in bijlage L.
Beleidsnota
Frank de Jong en Marijke van der Lely , Gemeente Rijswijk
2008
Nota ”Fietsbeleid 2008 - 2015" van de gemeente Rijswijk. De nota is opgesteld ter vervanging van de Fietsnota 2000 en de Uitwerkingsnota Fiets uit 2001.
Beleidsnota
Fietsersbond , Gemeente Kaag en Braassem
2011
Door Fietsersbond opgestelde knelpuntennota. Samengesteld na oproep aan bewoners en fietsers in de gemeente Kaag en Braassem om fietsknelpunten te melden. In de nota is aandacht voor ontbrekende schakels, gevaarlijke punten, onderhoud, verlichting, etc.. Nota vormt basis van overleggen met Fietsersbond. Aantal knelpunten al opgelost als 'quick win', andere punten zijn of worden meegenomen in projecten en/of onderhoud.
Beleidsnota
Gemeente Gorinchem , Goudappel Coffeng
2013
Met dit fietsplan wil de gemeente Gorinchem zowel de ambities voor de stad ondersteunen -condities scheppen- als ook de verantwoordelijkheid nemen als wegbeheerder en knelpunten wegnemen.
Kaart
Fietsersbond , Gemeente Kaag en Braassem.
2011
Fietsknelpuntenkaart horende bij Fietsknelpuntennota voor de gemeente Kaag en Braassem.
Beleidsnota
Gemeente Zoetermeer
2013
Rapport
Ligtermoet en Partners , Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
2013
Lokale aanpak veilig fietsen van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met aandacht voor de knelpunten in de gemeente Gorinchem.
Notitie
Gemeente Zoetermeer
2014
In de gemeente Zoetermeer is in 2013 het 'Actieplan Verkeersveiligheid' vastgesteld en in 2014 het 'Actieplan Fiets'. Beide actieplannen worden ook samengebracht onder de noemer fietsveiligheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. in de gemeente Zoetermeer.
Beleidsnota
A. Kranenburg , Gemeente Leidschendam-Voorburg
2014
Uitwerking Lokale aanpak veilig fietsen van de gemeente Leidschendam-Voorburg - ‘obstakels in de openbare ruimte’
Rapport
Gemeenten oud Krimpenerwaard
2015
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderlek, Schoonhoven en Vlist gefuseerd tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Dit bestand bevat de statistieken van de gemeenten voor de fusie aangezien er nog geen nieuwe data beschikbaar is.
Beleidsnota
Marijke van der Lely-Kloet, Niek Uwland, St├ęphan Suiker, Annemarie Bakker, Frank de Jong , Gemeente Rijswijk
2011
De Structuurvisie Mobiliteit 2020 van de gemeente Rijswijk. 'MOBILITEIT IN BALANS' Dit rapport is tot stand gekomen via een open planproces: interviews, workshops, enquêtes en bijeenkomsten. Daarbij zijn burgers, belanghebbenden en raadsleden betrokken. Tevens is het beleid afgestemd met buurgemeenten en hogere overheden.
Rapport
Ing. H. Godefrooij (DTV Consultants B.V.) , Gemeente Katwijk
2011
Uitvoeringsplan van de gemeente Katwijk om voor de komende jaren gericht te werken aan het verbeteren van het fietsklimaat in de gemeente Katwijk.