Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Noord-Brabant

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Provincie Noord-Brabant
Tel: (073) 681 28 12
E-mail: info@brabant.nl
Internet: www.brabant.nl

Contactpersonen:
Trees Swaans-van der Helm, coördinator verkeersveiligheid, gswaans@brabant.nl, 073-6808866
Marco van Dorst, beleidsmedewerker Mobiliteitsbeleid, mvdorst@brabant.nl

Plannen uit de provincie Noord-Brabant

Notitie
Gemeente Boekel
2014
De lokale aanpak veilig fietsen van de gemeente Boekel. Een overzicht van huidige en toekomstige maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid van fietsers.
Beleidsnota
Frans Vlemmix , Gemeente Laarbeek
2015
Beleidsplan Fietsverkeer van de gemeente Laarbeek met de titel 'Op de fiets door Laarbeek'.
Notitie
Jan Sier , Gemeente 's-Hertogenbosch
2014
Totaal overzicht van fietsknelpunten in de gemeente 's-Hertogenbosch in 2013.
Beleidsnota
N. van Tilborg-Broersma en S.Silkens-Menger , Gemeente Heeze-Leende
2009
Het huidige fietsbeleidsplan van de gemeente Heeze-Leende is het Fietspadenplan uit 2009.
Beleidsnota
N. van Tilborg-Broersma en S.Silkens-Menger , Gemeente Heeze-Leende
2009
Bijlagen van het Fietspadenplan 2009 van de gemeente Heeze-Leende.
Beleidsnota
Gemeente Veghel , Gemeente Veghel
2012
Fietsplan van de gemeente Veghel. Het plan is een actualisatie van het fietsplan "Veghel fietst verder!" uit 1999. Op vele terreinen werkt de gemeente Veghel aan een goede bereikbaarheid en aan keuzemogelijkheden voor de verkeersdeelnemer. Zo zet de gemeente Veghel zich naast de fiets in voor hoogwaardig openbaar vervoer en voor de bereikbaarheid per auto. Fietsen helpt om Veghel bereikbaar te houden. Zowel een rijdende fiets als een stilstaande fiets neemt veel minder ruimte in dan een auto. Dit schept ruimte voor het noodzakelijke autoverkeer. Omdat de fiets stil en schoon is, neemt de leefkwaliteit toe. Fietsers zorgen ook voor levendigheid op straat en bevorderen daarmee het gevoel van sociale veiligheid.
Rapport
Gemeente Breda , NHTV (Ramon van Gils)
2012
De gemeente Breda kampt met fietsonveiligheid. Dit rapport bevat maatregelen, die zowel infrastructureel als mensgericht zijn, om de fietsveiligheid in de gemeente te verbeteren. Stagerapport Ramon van Gils (NHTV) voor gemeente Breda.
Beleidsnota
gemeente Deurne , Mobycon
2009
Een duurzaam, begrijpbaar en bruikbaar verkeer en vervoersysteem in de gemeente Deurne
Notitie
Bram Louwers (Accent Adviseurs) , Gemeente Schijndel
2011
Samenvatting van beleid en maatregelen voor de periode 2012 - 2040 op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Schijndel
Rapport
Frans Vlemmix , Gemeente Laarbeek
2014
In dit document is een overzicht gemaakt van de onveilige situaties voor fietsers in Laarbeek.
Brief
Jan Sier , Gemeente 's-Hertogenbosch
2014
Bijgaande concept-raadsinformatiebrief vaststellen waarin de Raad wordt geïnformeerd over het project “Aanpak Fietsknelpunten”.
Rapport
Gemeente Oss, Gemeente 's Hertogenbosch
2015
Per 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk door een herindelingen met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch opgeheven. Dit bestand bevat de statistieken van de gemeente Maasdonk.
Rapport
Gemeente Oss, Gemeente 's Hertogenbosch
2015
Per 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk door een herindelingen met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch opgeheven. Dit bestand bevat de statistieken van de gemeente Maasdonk.
Beleidsnota
Gemeente Veldhoven , XTNT - Experts in Traffic and Transport
2007
Verkeerscirculatieplan Veldhoven, met als doel de komende 10-15 jaar, structurele en creatieve oplossingen te bieden voor de knelpunten op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Beleidsnota
H. de Jong (VIA) , Gemeente Boxmeer
2012
Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Boxmeer, waarin de doelen en maatregelen zijn opgenomen waarmee de gemeente Boxmeer aan de slag gaat om de verkeersveiligheid in de gemeente verder te verbeteren.