Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Limburg

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
Tel: (043) 389 77 66
E-mail: info@rovl.nl
Internet: www.rovl.nl

Contactpersoon:
Marc Schrijen, mlh.schrijen@prvlimburg.nl

Plannen uit de provincie Limburg

Rapport
Royal HaskoningDHV , Gemeente Gennep
2014
Veilig fietsen - de lokale aanpak Fietsscan van de gemeente Gennep.