Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsstraten en gemengd

image

Oss, Hescheweg , fietsstraat. In september 2003 opende de gemeente Oss de langste fietsstraat van Nederland. De fietsstraat is 3,5 km lang en heeft twee verschillende profielen: 1) twee rijstroken met een overrijdbare middenberm en 2) één rijloper met rabatstroken aan beide zijden. Daarnaast is op een gedeelte een solitaire fietspad aangelegd.

image

Haren, Rijksstraatweg, gemengd profiel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Rijksstraatweg een experimenteel voorbeeldproject verkeersveiligheid. Met rijksgeld werden vrijliggende fietspaden aangelegd. Nu staat de Rijksstraatweg te boek als voorbeeldproject shared space. De fietspaden zijn weer afgebroken. Met video-impressie.

image

Haarlem, Venkelstraat, fietsstraat. Uit een enquête bleek dat de positie van de fietsers en automobilisten op deze fietsstraat niet voor iedereen even duidelijk was. Fietsers weken geregeld uit naar de klinkerstrook en sommige automobilisten ‘toeterden’ de fietsers zelfs van de rode loper af. Asmarkering en borden moeten de situatie verduidelijken.

image

Middelburg, Oude Vlissingseweg, buiten de bebouwde kom, fietsstraat met bolbestrate middenas.

Het betreft het gedeelte buiten de bebouwde kom. De weg is te smal om goede fietsstroken te realiseren (C1-profiel). Op dit wegvak rijden meer fietsers dan auto’s. Mede daarom is gekozen voor een inrichting als fietsstraat: twee brede rijlopers gescheiden door een bolbestrate middenas. De middenas is hier opvallend breed.

image

Leeuwarden, Schrans, gemengd profiel. Nadat de auto-intensiteit op deze historische invalsweg sterk gereduceerd was, zijn de fietspaden opgeheven. Gekozen is voor een flexibel profiel met een gemengde verkeersafwikkeling, autoparkeren in het midden en laden en lossen op de stoep. De reactie van de meeste verkeersdeelnemers is positief. Voor de middenstand is blij dat hun nering weer in het zicht ligt.Met videoimpressie

image

Amersfoort, Holkerweg, tweerichtingsfietspad. Aanvankelijk wilde de gemeente Amersfoort de parallelweg langs de Holkerweg ombouwen tot een fietsstraat. Het voordeel hiervan is dat het autoverkeer uit de zijwegen via de fietsstraat afgewikkeld kan worden. Na inspraak van de bewoners is er toch voor gekozen de parallelweg om te bouwen tot vrijliggend fietspad.

image

Amersfoort, Keerkring, fietsstraat. De gemeente Amersfoort had plannen om de Keerkring, een woonstraat met veel fietsverkeer, om te bouwen tot fietsstraat. Bewoners maakten zich echter zorgen om de verkeersveiligheid vanwege de hoge parkeerdruk. De straat wordt namelijk ook gebruikt door bezoekers van de aanliggende sportvelden. Zij parkeren in de oude situatie links en rechts van de weg hun auto’s. Adviesbureau DHV werkte uiteenlopende varianten uit.