Kenniscentrum voor fietsbeleid

Proeflocaties fietspaaltjes

Het kenniscentrum CROW Fietsberaad heeft in samenwerking met het ministerie IenM op 6 plekken proeflocaties met veiliger fietspaaltjes ingericht.

image

Een vrijliggend fietspad in het buitengebied, waar paaltjes noodzakelijk zijn i.v.m. sluipverkeer. De grootste uitdaging lag in de zichtbaarheid van de proefopstelling.

image

Een vrijliggend fietspad van betonverharding dat verbreed is ter hoogte van de flexibele, maar niet-overrijdbare fietspalen.

image

Een drukke binnenstedelijke fietsroute, waar de flexibele paaltjes zijn geplaatst op een middengeleider die van LED-verlichting is voorzien.

image

Een proefopstelling in het stedelijk gebied met inklapbare fietspaaltjes, die voorzien zijn van gele knipperende LED-verlichting.

image

Een proefopstelling bij een fietstunnel. Er is gekozen voor een knip aan één zijde van de tunnel die zichtbaar is voor fietsers uit beide richtingen.

image

Interessant aan deze binnenstedelijke locatie om te kijken in hoeverre de ribbelmarkering zich houdt, die is aangebracht op elementenverharding.