Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rotondes

image

Drachten, Laweiplein, shared-space-rotonde. Het Laweiplein is één van de bekendste voorbeelden van shared space op een druk kruispunt. Door zo min mogelijk te regelen moeten verkeersdeelnemers gestimuleerd worden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Met video.

image

Hilversum, Joost den Draaijerrotonde. In de zomer van 2007 is in Hilversum de eerste halve turborotonde van Nederland geopend met voorrang voor fietsers. (Althans, voor zover bekend is dit de eerste). In de loop van 2008 worden de resultaten van de evaluatie verwacht. Volgens de gemeente zijn de eerste ervaringen positief. Met video-impressie.

image

Enschede, Knalhutteweg, rotonde met fietspaden. De gemeente Enschede realiseerde in 1991 de eerste rotonde met vrijliggende fietspaden en voorrang voor fietsers. Enschede zette daarmee een nieuwe trend. Zeven jaar later publiceerde het CROW de aanbeveling om binnen de kom dit type rotonde aan te leggen.

image

Maastricht, Tongerseplein, meerstrooksrotonde. Het Tongerseplein is een drukke meerstrooksrotonde nabij het centrum van Maastricht. Het plein stond bekend als gevaarlijkste punt van Limburg. Met een pakket aan maatregelen heeft de gemeente de veiligheid voor fietsers vergroot. Onder andere: spiraalmarkering, een bypass en vermindering van het aantal rijstroken op een afrit.

image

Lelystad, Museumweg, fietsrotonde. De gemeente Lelystad heeft in oktober 2006 een ‘fietsrotonde’ aangelegd bij Bataviastad. Bij een fietsrotonde wordt natuurlijk meteen gedacht aan een rotonde voor fietsers. Maar dat is niet het geval. Het gaat hier om een rotonde waarop de rode fietsstrook voor fietsers niet aan de buitenkant ligt, maar midden op de rijbaan. Het betreft een pilotproject, waarin de eindsituatie nog geëvalueerd moet worden.

image

Kampen, Europa-Allee, carrérotonde. De gemeente Kampen heeft gekozen voor een afwijkende vorm van de fietspaden op de rotondes. De fietspaden liggen niet (zoals gebruikelijk) in een cirkel, maar hebben de vorm van een vierkant. Vandaar de naam carrérotonde. Hiervoor is gekozen om het zicht op de fietsers te vergroten en de snelheid van fietsers te verlagen.

image

Roosendaal, Freijterslaan-Kade, turborotonde. Op deze turborotonde uit november 2007 steken de fietsers op drie takken in tweerichtingen over. Zij hebben voorrang. Bijzondere elementen zijn extra geleiders tussen de rijstroken en waarschuwingssignalering. De ervaringen tot op heden zijn goed. Zowel de doorstroming als de interactie tussen fietsers en automobilisten is verbeterd.

image

Dronten, N23, tunnel onder rotonde bubeko. De nieuwe N23 wordt ter hoogte van Dronten met een rotonde op de bestaande N307 aangesloten. Om een verkeersveilige schoolroute te creëren zal een fietstunnel onder de rotonde worden aangelegd, waarbij een deel van de tunnel wordt opengewerkt.

image

Amsterdam, Hugo de Grootplein Dit drukke met verkeerslichten geregelde kruispunt was een blackspot tot het in 2007 werd omgebouwd tot een rotonde. Bijzonder is dat de tram de rotonde middendoor kruist. Sinds de herinrichting is het geen blackspot meer en is ook de verblijfskwaliteit verbeterd. In opdracht van de gemeente Amsterdam deed MLAdvies een onderzoek naar het functioneren, de vekeersveiligheid en de beleving van de rotonde.

image

Harderwijk, Hoofdweg/Verkeersweg, tweestrooksrotonde. Er gebeurden te veel ongevallen op deze tweestrooksrotonde met een fietsoversteek in twee richtingen. Met een drietal maatregelen heeft de gemeente de veiligheid: 1) de aanleg van een plateau, 2) vergroten van de afstand tussen oversteek en rotonde en 3) aanpassing van de pijlmarking voor automobilisten