Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 19-10-2017
  Rotterdam gaat maatregelen nemen om de overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dringen. Dit moet leiden tot minder stank en herrie, socialer en veiliger rijgedrag van brom- en snorfietsers en een betere naleving van de regels. 
 • 16-10-2017
  De gemeente Breda gaat met verkeerslichten geregelde kruispunten waar mogelijk vervangen door een rotonde. Speciale aandacht is er voor het langzame verkeer.
 • 12-10-2017
  Vlaanderen is een fietsland in het weekend, maar op maandag gaan veel weekendfietsers weer in de file staan. Met een opvallende communicatiecampagne wil de Vlaamse overheid Vlamingen verleiden om ook tijdens de werkweek te kiezen voor de fiets. 

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Rapport
  De universiteit Utrecht onderzocht samen met ontwikkelaar Springlab hoe de FLO in de praktijk functioneert aan de hand van de beschikbare data en interviews met fietsers.
 • Factsheet
  Gemeente Groningen heeft in samenwerking met VVN, de Fietsersbond en de Groningse Organisatie van Senioren richtlijnen voor de aanleg en het beheer van fietsvriendelijke voorzieningen opgesteld.
 • Tour de Force
  Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Standaard Programma van Eisen E-kluizen

plaatje

Bestemd voor overheden en (vervoer)bedrijven die E-kluizen willen plaatsen. Het Standaard PvE is geen keurslijf. De aanbestedende overheid kan delen uit dit PvE gebruiken en elementen zelf invullen

Lees verder »

Laatste reacties

 • Fietsers rijden stukje om voor rustige fietsroute
  Fietser willen best een stukje omrijden om drukke of slechte fietsroutes te vermijden....

  Riet Beukert, particulier:
  Snap niet dat fietsers het zo leuk vinden om op 'gescheiden fietspaden', dus langs autowegen? te rijden. Zelf pr...

 • Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan
  Rotterdam gaat maatregelen nemen om de overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dri...

  Roland Haffmans, -:
  "Wie zijn tweetaktbrom- of snorfiets van voor 2011 laat slopen, krijgt een tegoed van € 300" Bizar, ee...

 • FLO verbetert doorstroming met vier procent
  De paal die in Utrecht aangeeft of je groene verkeerslicht nog kunt halen, verbetert de doorstroming...

  Roland Haffmans, -:
  -   Het rapport stelt dat een "snelheidsadvies" wordt gegeven, dat is onjuist. Het zou mooi zijn als...

Alle reacties