Kenniscentrum voor fietsbeleid

Magazine Fietsverkeer

CROW-Fietsberaad heeft het halfjaarlijkse periodieke magazine Fietsverkeer als belangrijk communicatiemiddel. Hierin worden resultaten van uitgevoerde projecten steeds kort en toegankelijk samengevat - en vaak ook bediscussieerd. Interessante lokale beleidsnieuwtjes komen ook aan bod.

Vaak is informatie, ook al is ze niet actueel meer, blijvend van waarde. Daarom staan u de reeds verschenen uitgaven van Fietsverkeer in PDF-formaat ter beschikking. Het voordeel hiervan is dat u het periodiek in de originele opmaak kunt afdrukken, een nadeel is echter dat de bestanden soms groot zijn en het downloaden lang kan duren.

Uitgaven van Fietsverkeer kunnen, zolang de voorraad strekt, nabesteld worden door o.a. ambtenaren en bestuurders van gemeenten, vervoerregio's, waterschappen en provincies en door adviesbureaus in de verkeerssector. 

Abonnement

Fietsverkeer wordt kosteloos verstuurd aan onder andere ambtenaren en bestuurders van gemeenten, vervoerregio's, waterschappen en provincies, aan medewerkers van adviesbureaus en opleidingsinstituten in de verkeerssector en desgewenst aan lokale en regionale politici. U kunt een abonnement aanvragen via "Mijn Fietsberaad". U kunt zich ook abonneren op de digitale versie.

Ter ere van het 25ste nummer van Fietsverkeer is er een verzamelmap uitgegeven waarin alle nummers van Fietsverkeer bewaard kunnen worden. Als u een abonnement heeft op Fietsverkeer kunt u deze map hier bestellen.