Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

20-09-2017 Veel mensen in Rotterdam-Zuid fietsen nooit. In navolging van andere steden zijn er nu ook fietslessen voor - vooral – vrouwen.
20-09-2017 De gemeente Tilburg en Dynniq lanceren een app waarmee fietsers sneller en langer groen licht krijgen: CrossCycle. 
18-09-2017 De speedpedelecrijder voelt zich – ook met helm – niet veilig op de rijbaan. En hij rijdt een aanzienlijk deel van de afstand op het fietspad, waar hij eigenlijk de rijbaan zou moeten kiezen.
15-09-2017 Kijk uit met investeringen in fietsinfrastructuur, wanneer de lokale bevolking er niet om gevraagd heeft. Want het effect op het fietsgebruik wordt meestal overschat. Dat stelt prof. Dr.ir. Caspar Chorus, hoogleraar ‘Choice behavior modeling’ aan de TU Delft.
13-09-2017 Groningen wil fietser richting Zernike Campus graag over de meest effectieve routes leiden, die weinig hinder opleveren voor het autoverkeer. Dat deed men al met ‘Slimme route-acties’. Maar nu is ook de infrastructuur verder verbeterd.
11-09-2017 Onder MBO-ers, met name met een migratieachtergrond, is fietsen niet populair. Fietsen is ouderwets, duurt langer en je haar raakt in de war.
08-09-2017 Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen en lokale wegen.
06-09-2017 Met data uit de Fiets Telweek is het mogelijk om fietsprojecten te evalueren. Men kan bijvoorbeeld het effect van nieuwe fietsinfrastructuur zichtbaar maken of van de opening van een fietsenstalling.
04-09-2017 De afgelopen weken heeft de gemeente Amsterdam ongeveer 400 deelfietsen verplaatst naar het Fietsdepot in verband met te lang of hinderlijk parkeren.
02-09-2017 Niet alleen de data zoals snelheden, routes, vertragingen en omrijfactoren worden in kaart gebracht, tijdens de FietsTelweek van 18 t/m 24 september 2017. Ook de beleving van het fietsen aan bod.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »