Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Nijmegen:
Realisatie van een ontvlochten fietsroutenetwerk

21-05-2013

Realisatie van een Nijmeegs ontvlochten fietsroutenetwerk door creëren van regionaal draagvlak en continuiteit van beleid en uitvoering.

Realisatietijd: vanaf 2002
Budget: > € 12.000.000,-
Partners: Provincie Gelderland, stadsregio Arnhem-Nijmegen, Het Rijk (voor specifieke delen)
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Nijmegen
Contactpersoon: Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Projectmatige werkwijze
Meer info:

Website gemeente Nijmegen

In 2002 heeft het college van de gemeente Nijmegen het besluit genomen om de fietsinfrastructuur een impuls te geven. Het uitgangspunt hierbij was om zoveel mogelijk een ‘ontvlochten’ en aaneengesloten fietsnetwerk te creëren. Het ging daarbij niet alleen om het realiseren van missende schakels in het fietsnetwerk, maar ook om het hergebruik van bestaande infrastructuur, zodat veilige en comfortabele fietsroutes gerealiseerd worden. De ambitie om het fietsverkeer te ontvlechten van de andere verkeersstromen was een fundamenteel nieuwe visie op de inrichting van de fietsinfrastructuur.

Sinds 2002 is het netwerk stap voor stap vormgegeven. Zo zijn diverse snelfietsroutes gerealiseerd, onder meer de hoofdfietsroute van Nijmegen-Noord, over de Waal, langs het station naar de universiteit. Ook zijn diverse ondergeschikte wegen omgevormd tot fietsstraten. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Nijmegen in 2008 is genomineerd voor de titel meest progressieve fietsstad van Nederland. In 2009 heeft het college het besluit genomen om de uitbreiding van het fietsnetwerk door te zetten.

Succesfactor 1: continuïteit van beleid en uitvoering

Sinds 2002 is de visie op het fietsbeleid fundamenteel veranderd. Deze verandering heeft heel veel aanpassingen in de praktijk gevraagd, met bijbehorende financiële investeringen. Het vasthouden aan de visie gedurende lange tijd heeft ervoor gezorgd dat het in de gemeente Nijmegen daadwerkelijk gelukt is om een ontvlochten fietsnetwerk te creëren. Bij het behouden van een eenduidige visie op het fietsbeleid heeft het een belangrijke rol gespeeld dat diverse sleutelfiguren binnen het ambtelijk apparaat vanaf het begin tot op de dag van vandaag betrokken geweest zijn bij de realisatie van het fietsroutenetwerk.

Succesfactor 2: regionaal draagvlak

Vaak bestaat bij het realiseren van fietsveiligheidsmaatregelen een (co)financier-initiatiefnemersrelatie tussen de betrokken stadsregio en de gemeente. Bij het realiseren van het fietsroutenetwerk heeft de stadsregio Arnhem-Nijmegen de afgelopen jaren bovendien ook de rol van ambassadeur vervuld. Dit heeft ertoe geleid dat het fietsroutenetwerk niet alleen binnen de stadsgrenzen van Nijmegen gestalte heeft gekregen, maar ook erbuiten.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: