Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Leiden:
Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland

21-05-2013

Goede regionale samenwerking én regionale agenda zorgt voor Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland.

Realisatietijd: Gepland voor de periode 2013-2020
Budget: onbekend
Partners: Provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland en de gemeenten daarin
Doelgroep: Alle weggebruikers
Initiatiefnemer: Gemeente Leiden
Contactpersoon: Benjamin Schaipp (TRIDÉE, adviseurs in duurzame mobiliteit)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Meer info:

Website gemeente Leiden

Onderdeel van de Nota Fietsroutes van gemeente Leiden is de realisatie van een regionaal fietsnetwerk: Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland. Een regionale fietsroute draait vooral om het versnellen van bepaalde relaties; minder omrijden en een logische route. Veiligheid van de route is daar één van de aspecten van, bijvoorbeeld door de verhoging van de snelheid van de fiets met de opkomst van de elektrische fiets. Het regionale fietsnetwerk zal bijvoorbeeld minder scherpe bochten en minder kruisingen bevatten.

Succesfactor 1: bijeenkomen van bestuurlijke en ambtelijke ambities

In het verleden kwamen de bestuurlijke en ambtelijke ambities niet bij elkaar: er bestond verdeeld-heid over de positie van de fiets. Deze kloof is gedicht door eerst een bereikbaarheidsbeleid (Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden) vast te stellen. Daarin kreeg de fiets een belangrijke rol, ook voor de autobereikbaarheid.

Succesfactor 2: Regionale samenwerking

Het project rond het Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland kenmerkt zich door een goede samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de regio en de provincie. De samenwerking kwam initieel tot stand op ambtelijk niveau, door lobbywerk van de betrokken ambtenaar. In het verleden had elke gemeente een eigen fietsbeleid dat (letterlijk) ophield bij de gemeentegrens. De regio en de provincie zagen hier een rol voor de toekomst en hebben het initiatief uit Leiden daarom opgepakt en een kerngroep regionale fietsroutes opgericht.

Het project rond het Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland kenmerkt zich tevens door een gedeelde regionale agenda. Rond juli 2013 wordt het regionale fietsnetwerk en -programma vastgesteld. Het belangrijkste kenmerk van het programma is dat extra focus en regie ontstaat door binnen een bepaald netwerk cruciale knelpunten aan te wijzen, gekoppeld aan een aantal gemeenten die aan de slag kunnen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: