Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsbeleid van provincies en kaderwetgebieden

Bijeenkomst voor ambtenaren van provincies en kaderwetgebieden waar is gediscussieerd over vier onderwerpen aan de hand van inleidingen: 1. Provinciaal en regionaal fietsbeleid; inleider Lodewijck Lacroix (Stadsgewest Haaglanden); sessieleider Frank van der Laan (provincie Overijssel). 2. Provinciale en regionale fietsnetwerken; inleider Marjette de Visser (provincie Groningen); sessieleider Otto van Boggelen (Fietsersbond). 3. Stimulering gemeenten; inleider Linda de Kleij-Bevers (provincie Noord-Brabant); sessieleider Eugene van de Poel (VNG). 4. Duurzaam Veilig; inleider Peter Kettelarij (provincie Gelderland); sessieleider Paul van Weenen (provincie Utrecht).

print programmaPrint programma