Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsroutenetwerken

Bijeenkomst voor ambtenaren van provincies en kaderwetgebeiden waarop onderling informatie is uitgewisseld over tal van zaken betreffende het ontwerp en de realisering van fietsroutenetwerken. Gesproken is over inhoudelijke kwesties als ontwerpprincipes voor het netwerk, prioritering van projecten, kwaliteitseisen aan routes, specifieke aandachtspunten voor recreatieve routes e.d. Maar ook over procesmatige kwesties: hoe betrek je gemeenten, waterschappen, recreatieschappen bij de planvorming en hoe verkrijg je hun medewerking bij de uitvoering? Aan de bijeenkomst namen ambtenaren van zeven provincies en vier kaderwetgebieden deel.

print programmaPrint programma

Rapport
Fietsberaad
2002
Rapportage bijeenkomst over fietsroutenetwerken voor ambtenaren van provincies en kaderwetgebieden, 14 november 2006.