Kenniscentrum voor fietsbeleid

De effectiviteit van opruimacties bij stations

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waarop Kees Rotteveel vertelde over de ervaringen van de gemeente Leiden met een speciaal team (Fiets Fout = Fiets Weg) dat bij Leiden Centraal Station al jarenlang foutief geparkeerde fietsen en fietswrakken weghaalt. Jan van Tol vertelde over de manier waarop de gemeente Maastricht bij het station al enige tijd consequent eens per maand foutief geparkeerde fietsen en fietswrakken weghaalt. Er waren 37 deelnemers; 21 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig, 8 redelijk nuttig; van de overigen is de mening niet bekend.

print programmaPrint programma

Artikel
Kees Rotteveel, Jan van Tol , Fietsberaad
2003
Kees Rotteveel, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Leiden, en Jan van Tol, juridisch medewerker Verkeer bij de gemeente Maastricht, presenteerden de ervaringen van hun gemeenten met foutief geparkeerde fietsen en fietswrakken.