Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsers en voetgangersgebieden

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren over de vraag: in hoeverre en onder welke condities laat je de fietsers in voetgangersgebieden toe? Cobus van der Stel van de gemeente Arnhem vertelde hoe het beleid in zijn gemeente tot stand is gekomen en wat de effecten daarvan zijn op straat. Rian Jans legde uit welke feiten en argumenten ten grondslag lagen aan de keuzes van de gemeente Nijmegen en hoe die in de praktijk uitpakken. Er waren 18 deelnemers; 6 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig, 12 redelijk nuttig.

print programmaPrint programma

Artikel
Cobus van der Stel, Rian Jans , Fietsberaad
2003
Cobus van der Stel van de gemeente Arnhem en Rian Jans van de gemeente Nijmegen belichtten hoe in hun gemeenten wordt omgegaan met fietsers en fietsen in voetgangersgebieden.