Kenniscentrum voor fietsbeleid

Hoogwaardige interlokale fietsverbindingen

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren over de beleidsmatige relevantie en praktische haalbaarheid van hoogwaardige interlokale fietsverbindingen. Het gaat dan om directe, verkeersveilige en comfortabele 'non-stop fietsroutes', 'fietssnelwegen', fietsbanen' of hoe deze fietsverbindingen over middellange fietsstand dan ook worden genoemd. Marc Hulleman van de gemeente Breda vertelde over het waarom, wat en hoe van de fietsverbinding tussen Breda en Etten-Leur. Wim Salomons van de gemeente Enschede en Dirk-Jan Steenbruggen van de gemeente Hengelo vertelden datzelfde over de gerealiseerde fietsverbinding tussen hun gemeenten. Er waren 26 deelnemers; 8 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig, 18 redelijk nuttig.

print programmaPrint programma

Artikel
Marc Hulleman , Fietsberaad
2003
Marc Hulleman van de gemeente Breda vertelde over het waarom, wat en hoe van de interlokale fietsverbinding tussen Breda en Etten-Leur.
Artikel
Wim Salomons, Dirk-Jan Steenbruggen , Fietsberaad
2003
Wim Salomons van de gemeente Enschede en Dirk-Jan Steenbruggen van de gemeente Hengelo vertelden over de gerealiseerde interlokale fietsverbinding tussen hun gemeenten.
Artikel
2004
Traditioneel is het fietsbeleid in Nederland primair gericht op verplaatsingen tot 7,5 km. Hoewel het fietsgebruik op die afstanden al hoog is, valt daar nog steeds de meeste winst te boeken. Toch is het zinvol ook aan de langere, vaak interlokale verplaatsingen per fiets aandacht te besteden. Dit artikel zet enkele cijfers, feiten en ervaringen op een rij.