Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsstraten en hoofdfietsroutes

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar werd gediscussieerd over nut en noodzaak, toepassingsmogelijkheden en eisen aan functie, vormgeving en inrichting van fietsstraten. Inleidingen werden verzorgd door Willem Bosch (gemeente Zwolle) en Ruud Ditewig (gemeente Utrecht). Er waren 26 deelnemers; 11 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig, 15 deelnemers redelijk nuttig.

print programmaPrint programma

Artikel
2004
De infrastructuur voor het fietsverkeer bepaalt in sterke mate hoe aantrekkelijk het fietsen in een stad of dorp is. De vormgeving en inrichting van de infrastructuur bepalen grotendeels waar fietsers vlot en comfortabel kunnen doorrijden, of en waar ze de straat moeten delen met veel of weinig autoverkeer, hoe snel die auto’s rijden en wat eraan wordt gedaan om wederzijdse hinder en conflicten te beperken. Voor het lokale fietsklimaat is de keuze van het type fietsvoorziening, vaak per straat, dan ook cruciaal. De bestaande hulpmiddelen om die keuze te maken zijn toe aan actualisering en mogen wel wat meer richting geven. Een voorstel daartoe is voorbereid en staat nu ter discussie.
Artikel
2004
Fietsstraten zijn vaak goede aandachttrekkers, maar het blijven de krenten in de pap van infrastructurele fietsvoorzieningen. Die pap betreft vrijwel alle wegen en straten, zeker binnen de bebouwde kom. Fietsers komen nu eenmaal overal. Investeringen voor vlot en veilig fietsgebruik zijn doorgaans het meest effectief op hoofdfietsroutes. Fietsstraten kunnen daarvan deel uitmaken. Dit artikel levert een onderbouwde positiebepaling, om over te discussiëren.
Notitie
Fietsberaad
2004
Programma van de bijeenkomst Fietsstraten en hoofdfietsroutes.