Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsvoorzieningen op kruispunten bibeko

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar Otto van Boggelen van het bureau Goudappel Coffeng een in opdracht van het Fietsberaad ontwikkelde methodiek presenteerde, die richting geeft aan het kiezen van een geschikte fietsvoorziening voor een kruising van een hoofdfietsroute met een gebiedsontsluitingsweg. In het tweede deel van de bijeenkomst zijn een aantal door de deelnemers zelf aangedragen problematische kruispuntsituaties beoordeeld met behulp van de methodiek. Aan de bijeenkomst namen 18 personen deel; 9 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig; 9 redelijk nuttig.

print programmaPrint programma

Presentatie
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng)
2004
Presentatie voor een themabijeenkomst over fietsvriendelijke oplossingen voor kruispunten binnen de bebouwde kom.