Kenniscentrum voor fietsbeleid

Keuze fietsvoorzieningen op wegvakken binnen bebouwde kom

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar werd gediscussieerd over: - de behoefte aan en het nut van een in opdracht van het Fietsberaad ontwikkeld nieuw keuzeschema voor fietsvoorzieningen op wegvakken binnen de bebouwde kom, aan de hand van een inleiding van Peter Kroeze van het bureau Ligtermoet & Partners; - de inhoudelijke juistheid en praktische toepasbaarheid van dit nieuwe keuzeschema, aan de hand van een werksessie met Peter van Wylick, verkeersambtenaar van de gemeente Venlo. Er waren 10 deelnemers; 7 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig, 3 deelnemers redelijk nuttig.

print programmaPrint programma