Kenniscentrum voor fietsbeleid

Monitoring van lokaal fietsbeleid

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar Jan Perdok van het bureau MuConsult een in opdracht van het Fietsberaad ontwikkelde methodiek presenteerde, die op basis van beschikbare telcijfers aangeeft hoe het fietsverkeer ervoor staat en waar het aan schort. Naast de methodiek zelf werden ook de uitkomsten gepresenteerd en bediscussieerd van de toepassing ervan in drie gemeenten: Groningen, Den Haag en Tilburg. Aan de bijeenkomst namen 14 personen deel; 2 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig; 10 redelijk nuttig; 2 weinig zinvol.

print programmaPrint programma

Rapport
Jan Perdok (MuConsult, Amersfoort) & Dirk Ligtermoet (Ligtermoet Partners, Gouda) , Fietsberaad
2004
Rapport over de monitoring van fietsgebruik en dan vooral de mogelijkheden om dit op een goedkope en toch zinvolle manier te doen.