Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ruimtelijk beleid en (fiets)verkeersbeleid stad Groningen

Aansluitend: fietsexcursie
Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren waar in het ochtenddeel de uitkomsten zijn gepresenteerd en bediscussieerd van een onderzoek naar verklaringen voor het hoge fietsgebruik in Groningen. De presentatie werd verzorgd door Ben Boersma van adviesbureau Boersma Van Alteren en Cor van der Klaauw van de gemeente Groningen. Verder presenteerde Dirk Ligtermoet van het bureau Ligtermoet & Partners de uitkomsten van een vergelijkende analyse van Groningen ten opzichte van 40 andere Nederlandse steden. In het middagdeel vond een fietsexcursie plaats door de stad, waardoor de deelnemers het besprokenen met eigen ogen konden aanschouwen. Aan de bijeenkomst namen 43 personen deel; 20 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig; 20 redelijk nuttig; van 3 personen is geen mening bekend.

print programmaPrint programma

Artikel
Ben Boersma, Sieneke van Alteren , Fietsberaad
2004
Groningen is voor veel andere steden in binnen- en buitenland een voorbeeld wat betreft fietsklimaat en fietsgebruik. Hoe komt het dat beide daar zulke hoge ogen gooien? Het antwoord draait om drie sleutelwoorden: beleid, samenhang en continuïteit.