Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsparkeren bij stations

Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren over een planmatige aanpak om te komen tot voldoende diefstalveilige bewaakte en onbewaakte fietsparkeervoorzieningen bij stations. De volgende presentaties werden verzorgd: - De verdeling van verantwoordelijkheden in het stationsgebied - Bert van Mourik, NS Stations. - Fietsparkeervoorzieningen bij Leiden CS - Henk van Zeijl, Goudappel Coffeng. - Compacte automatische fietsenstallingen - Ronald Jorna, Diepens en Okkema. Juridische aspecten van opruimacties bij stations - Koos Louwerse, Fietsberaad. Aan de bijeenkomst namen 14 personen deel; 4 personen vonden de bijeenkomst erg nuttig; 10 personen redelijk nuttig.

print programmaPrint programma

Rapport
2003
Groen Licht Verkeersadviezen onderzocht de ontwikkeling van de aantallen geparkeerde fietsen bij negen grotere NS-stations. Het volledige rapport.
Rapport
2004
In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan fietsparkeersystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Fietsparkeur.
Presentatie
Bert van Mourik
2005
Bert van Mourik, NS Stations verzorgde een presentatie over de verdeling van verantwoordelijkheden in het stationsgebied. (zonder foto's)
Presentatie
Bert van Mourik
2005
Bert van Mourik, NS Stations verzorgde een presentatie over de verdeling van verantwoordelijkheden in het stationsgebied. (met foto's)
Presentatie
Henk van Zeijl
2005
Henk van Zeijl, Goudappel Coffeng, verzorgde een presentatie over fietsparkeervoorzieningen bij Leiden CS.
Presentatie
Koos Louwerse
2005
Koos Louwerse, Fietsberaad, hield een presentatie over juridische aspecten van opruimacties bij stations.
Presentatie
Otto van Boggelen
2007
Presentatie van Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, over een drietal publicaties van het Fietsberaad in 2007: - Nr 12: Ontwikkelingen in voor- en natransport trein - Nr 13: Tips voor de handhaving en het beheer - Nr 14: Vier stations nader onderzocht
Presentatie
Ronald Jorna
2005
Ronald Jorna, Diepens en Okkema verzorgde een presentatie over compacte automatische fietsenstallingen.