Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomst en excursie Houten Vinex

Ondanks weerstand van stedenbouwers is ook in de nieuwe wijk Houten Vinex het Houtense model toepast. Een viertal sprekers vertelde over de planvorming. Aansluitend een fietsexcursie.

Evaluatie

Aan de bijeenkomst hebben 22 mensen deelgenomen (naast inleiders en organisatoren).
20 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 15 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 4 deelnemers vonden hem redelijk nuttig en 1 blanco. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,1 voor de bijeekomst.

Aankondiging

De gemeente Houten is het voorbeeld van fietsvriendelijke stedenbouw. Vanaf het begin van de planvorming in de jaren zeventig is de fietsstructuur de drager van het verkeerssysteem geweest. Fietsers hebben het alleenrecht op de directe routes naar het centrum; de auto gaat buitenom via de Rondweg.

Bij de tweede uitbreidingsopgave, de Vinextaak, heeft Houten de beproefde verkeerskundige principes op een geslaagde manier verpakt in moderne stedenbouw. In deze excursie willen wij u meenemen langs een aantal dilemma’s, waar de stedenbouwers en de verkeerskundigen mee geworsteld hebben tijdens het ontwerpproces. Voorbeelden hiervan zijn het herkenbaar maken van de fietsstructuur, de wens van bewoners om de auto voor de deur te kunnen parkeren versus het autovrij houden van fietsroutes. Alle basis-principes zijn tot stand gekomen na uitvoerig discussie tussen de stedenbouwer, landschapsarchitect en verkeerskundige. In één van de inleidingen geven we daarom ook inzicht in de rol van de gemeente, die dit ontwerpproces in goede banen moest leiden.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Margareth Raijmakers (gemeente Houten; seniorprojectleider): het proces van de VINEX (het creatieve proces coördineren en sturen)
 • Rob Derks/Andre de Wilde (Derks Stedebouw): de stedenbouwkundige visie op de fiets in Houten VINEX. Hoe verhoudt moderne stedenbouw zich met de oorspronkelijke uitgangspunten? En hoe kenmerkend is de stedenbouw aan de fietsroutes.
 • Herbert Tiemens (gemeente Houten; verkeerskundige): de fiets in Houten(-VINEX) uitgelicht: verkeersveiligheid en sociale veiligheid, bromfietsen enz.
 • Toon van der Horst (Goudappel Coffeng): een toelichting op de route
 • Discussie deelnemers en inleiders
 • Fietsen door Houten VINEX (wij zorgen natuurlijk voor fietsen).

print programmaPrint programma

 • Charlotte van Barneveld (Gemeente Weert)
 • Michel Hagoort (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Monique de Jong (Gemeente Winterswijk)
 • Ruud Ditewig (Gemeente Utrecht)
 • Dirk-Jan Hoekstra (Gemeente Utrecht)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • S. Tuinstra (Gemeente Zaanstad)
 • Arnoud Turkstra (Provincie Flevoland)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Hillie Talens (CROW)
 • S. Timmermans (Gemeente Geldermalsen)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • F.J. Wildenburg (Gemeente Heerhugowaard)
 • Daniël Reuling (Gemeente Utrecht)
 • Michel Hagoort (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
 • Dick C. de Korte (De Korte Advies)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Nicole Korsten (Goudappel Coffeng)
 • Toon van der Horst (Toon van der Horst)
 • Harry van Straalen (Fietsersbond)
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer
2007
Artikel gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen Houten Centrum en Houten Vinex en concludeert dat het gaat om een geslaagde poging om oude verkeerskundige principes te verpakken in moderne stedenbouw.
Presentatie
Margareth Raijmakers (gemeente Houten) en Herbert Tiemens (gemeente Houten)
2007
Een projectmatige aanpak met een brede vertegenwoordiging uit alle (ontwerp)-disciplines heeft bijgedragen aan het succes van Houten-Vinex. Daarnaast aandacht voor de verkeerskundige voor- en nadelen van de Houtense aanpak.
Presentatie
André de Wilde (Derks Stedenbouw)
2007
De kern: een perifere ontsluitingsstructuur voor de auto biedt meer mogelijkheden voor een hoogwaardige groenstructuur met een goed verblijfsklimaat.
Presentatie
Toon van der Horst (Goudappel Coffeng)
2007
Ook in Houten-Vinex is de fietsstructuur de ruggegraat van de stedenbouwkundige structuur.
Kaart
Goudappel Coffeng
2007
Routekaartje van de Fietsberaad-excursie naar Houten-Vinex op 28 juni 2007