Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de grootschalige campagne Heel Nederland Fietst. Centrale vraag is hoe gemeenten en provincies de mogelijkheden van deze campagne kunnen benutten.

Aan de bijeenkomst hebben 81 mensen deelgenomen. 46 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. De helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en de andere helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) en de Fietsersbond starten volgend jaar de grootschalige campagne Heel Nederland Fietst. Met deze driejarige campagne willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken voor dagelijkse verplaatsingen. De focus ligt op mensen die te weinig bewegen. De campagne wordt financieel ondersteund door de ministeries van VWS, VenW en VROM.

Naast radio- en televisiespotjes, virals, flyers en gadgets bevat het campagneplan verschillende evenementen, zoals een actieweek, een recorddag en activiteiten rond de start van de Giro d’Italia en Tour de France. Verder nodigt Heel Nederland Fietst uitdrukkelijk andere organisaties uit om samen te werken. Ook voor gemeenten en provincies kan het aantrekkelijk zijn om aan te haken. Zij kunnen gebruik maken van uitgewerkte campagne-ideeën en profiteren van de media-aandacht. Daarom organiseert Heel Nederland Fietst  in samenwerking met het Fietsberaad op donderdag 10 december een informatiebijeenkomst voor gemeenten en provincies die mee willen helpen om van 2010 een waar fietsjaar te maken.

Meer informatie over Heel Nederland Fietst vindt u in bijgevoegde brochure (klik hier). Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen via info@heelnederlandfietst.nl of aan Loek Dresen van NISB op telefoonnummer 0318-490900.

Het programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee.

14.00 uur: Start bijeenkomst 

 • Opening en welkom door dagvoorzitter.
 • Algemene presentatie van de campagne Heel Nederland Fietst
 • Informatie over lokaal campagne voeren
 • Presentatie van het actiepakket en in te zetten promotiemiddelen. Dit pakket is bedoeld als ondersteuning voor organisaties die acties of fietsinitiatieven willen uitvoeren in 2010.

15.00 uur: Interactieve deelsessies (u kunt aan één van de volgende sessies deelnemen).  

Sessie 1

 • Drie voorbeelden (‘best practices’) van fietsstimulering door een provincie, een grote gemeente en een middelgrote gemeente. Doel is leren van de ervaring van anderen en het uitwisselen van ideeën.
  • André Lodder namens de gemeente Dordrecht 
  • Jeroen Maijers namens de gemeente Rotterdam 
  • Berto Fijn van Draat namens de provincie Zeeland

Sessie 2

 • Op 31 maart organiseert Heel Nederland Fietst een recorddag. Door middel van een brainstorm wordt bedacht wat provincies en gemeenten kunnen doen op deze recorddag.

16.00 uur Pauze 

16.15 uur: Aan de slag (plenair) 

 • Conclusies en afronding. Bespreken van de feedback uit de sessies met initiatiefnemers van Heel Nederland Fietst en een aantal mensen uit de gemeenten en provincies. Hoe wordt het werkbaar voor de gemeenten? Wat is de toegevoegde waarde voor gemeenten en provincies om onder de vlag van Heel Nederland Fietst mee te doen?

17.00 uur. Borrel

print programmaPrint programma

 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Peter Kuyt (@PeterKuyt)
 • Paul Horsmans ()
 • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
 • Rudolf Renfurm (iQue)
 • Narasha Bakkers (Gemeente Amsterdam)
 • Co van der Meer (Gemeente Utrecht)
 • Martine van Gerven (NPC)
 • Agnes Otten (SNS REAAL)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Peter-Jan Mol (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • Shirley Agudo (The Dutch & Their Bikes)
 • C.M.V. Dekker (Fietsersbond)
 • Eveline Scheres (Fiets Filevrij)
 • Helma Smolders (SRE)
 • L. Postma (Louis Postma Verkeersconsulent)
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • Tini Beekenkamp (Fietsersbond)
 • Ron Looy (Gemeente Utrecht)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Gijs Spil (FietsNED)
 • Simons (Fietsned)
 • Prosper Maas (B 612 Marketing & Communicatie BV)
 • Ron Hendriks (Reith | Hendriks)
 • Wim van der Leij (Gemeente Leerdam)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Mieke Willemsen (Nationale Fiets Projecten)
 • Edith van der Linde (NFP Groep)
 • Daan Goedhart (Fietsersbond)
 • Ingrid de Bruijn de Bruijn (Vervoerregio Amsterdam)
 • Jos Sluijsmans (Fietsdiensten.nl)
 • Wina Smeenk (Contour ids / Fiets&design)
 • H.C. van Wel (Gemeente Gorinchem)
 • Leo Soons (Gemeente Den Haag)
 • Tijmen Companjen (Sportservice Zuid-Holland)
 • Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
 • Marjolein Vellekoop (Provincie Zuid-Holland)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • J.M.W.A. Keulens (Politieregio Brabant Zuidoost)
 • Carla van Buuren (ProRail afd. communicatie)
 • Shikara Schoop (Buiten de Lijnen)
 • Govert de With (TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Arwin de Hoog (Verkeer Studio)
 • Wiebe Boonstra (Fietsersbond afd. Delft)
 • Dick C. de Korte (De Korte Advies)
 • Martin Pöttker (Fietsersbond Breda)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Jeroen Verkade (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Aad Smid (Fietsersbond Noord-Brabant)
 • Teko Salverda (Fietsersbond)
 • Ruud Pruijssers (Fietsersbond)
 • Eddie Kips (MENSenSTRAAT)
 • Marco Louwman (Provincie Zuid-Holland)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Nicole Luijten (Gemeente Zeist)
 • Koen van Neerven (Gemeente Gorinchem)
 • Berto Fijn van Draat (Question & Answer)
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Ton de Haan (Woonwijzer media)
 • Stephen Brug (B On Tour for New Energy)
 • Wim Noordzij (GO Live)
 • Martijn de Bruijn (Halo)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Pieter van der Laan (Fietsersbond afd. West-Friesland)
 • Leo Clasquin (Fietsersbond)
 • Lodder (Woonactief)
 • H.W. de Beurs (Fietsersbond Deventer)
Brochure
2009
Brochure over de campagne Heel Nederland Fietst! van het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond voor 2010.
Nieuws
2009
Onder het motto 'Heel Nederland fietst' gaan de Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen volgend jaar campagne voeren. Met als boegbeeld Prins Pieter-Christiaan moet in een mediamix van tv, radio, print en internet de boodschap onder de aandacht worden gebracht.
Presentatie
Jeroen Maijers , Gemeente Rotterdam
2009
Presentatie Rotterdam Fietst. gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam) op 10 december 2009.
Presentatie
André Lodder , Gemeente Dordrecht
2009
Presentatie Wielwijk Fietst! gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door André Lodder (Gemeente Dordrecht) op 10 december 2009.
Presentatie
Betro Fijn van Draat , Provincie Zeeland
2009
Presentatie Zeeuws jaar van de fiets 2010, gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door Betro Fijn van Draat (namens de Provincie Zeeland) op 10 december 2009.
Notitie
Sjoerd Jochems , Heel Nederland Fietst
2009
Verslag Bijeenkomst Heel Nederland Fietst 10 december 2009. Georganiseerd door Heel Nederland Fietst in samenwerking met het Fietsberaad.