Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aanpak weesfietsen

Tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het Handboek Weesfietsen, een kennismaking met het weesfietsenteam en een bezoek aan de AFAC-Tilburg.

Aan de bijeenkomst hebben 77 mensen deelgenomen. 49 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets meer dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets minder dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor de bijeenkomst.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft verschillende initiatieven genomen om het aantal weesfietsen rond stations terug te dringen. Weesfietsen zijn fietsen die niet meer opgehaald worden. Uit onderzoek van het Fietsberaad is gebleken dat bij middelgrote stations vaak meer dan 20 procent van de stallingscapaciteit verloren gaat door weesfietsen.

Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het Handboek Weesfietsen, dat deze zomer verschenen is. Hierin wordt stap voor stap een aanpak van de problematiek beschreven. Daarnaast heeft het ministerie een Weesfietsenteam ingesteld, dat de komende tijd 20 gemeenten gaat helpen met het terugdringen van het aantal weesfietsen. Tot slot een bezoek aan de Algemene FietsAfhandelCentrale (AFAC) van Tilburg. De logistiek van het verwijderen en tijdelijk opslaan van weesfietsen is vaak een bottleneck. De AFAC stroomlijnt dit proces.

Programma
12.30 Ontvangst met broodjes
13.00 Welkom, programma, deelnemers – Koos Louwerse
13.10 Uitleg Handboek Weesfietsen – Jan Fokkema, DHV
13.30 Korte toelichting op het Weesfietsenteam – Rolf Schooleman, Berenschot
13.40 Aanpak weesfietsen in gemeente Tilburg – Jan Kloosterman, gemeente Tilburg
14.00 Bezoek aan AFAC Tilburg: deelnemers verdeeld in 4 groepen bezoeken onder begeleiding de AFAC
15.30 vragen-vuur vanuit de zaal en discussie over alles wat er komt kijken bij de aanpak van weesfietsen. Panel van praktijkdeskundigen (verkeersambtenaar, juridisch ambtenaar, communicatiemedewerker, AFAC, politie, NS, Prorail, …) beantwoordt allerhande vragen en problemen.
16.30 einde en borrel

print programmaPrint programma

  • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
  • Wim Bot (Fietsersbond)
  • Ingrid de Bruijn de Bruijn (Vervoerregio Amsterdam)
  • Peter Tromp (Gemeente Haarlem)
  • Marc Beek (BeeWise)
  • Kees Miedema (NS Stations)
  • Ronald Simmelink (Simmelinck BV I NSA urban products I Tilly Light Fietsdrager)
  • Robert van Waardenberg (Gemeente Schiedam)
  • Nico Schouten (Gemeente Gouda)
  • Paul Rijnders (Rijnders Verkeersadvies)
  • Sammy Cappaert (Stad Antwerpen)
  • R.R. Alleman (Gemeente Breda)
  • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
  • Kristof Polfliet (NMBS Holding)
  • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
  • Kristof Baeyens (Stad Antwerpen)
  • Peter Franken (Politie Midden en West Brabant)
  • G. Boekhout (Gemeente Dronten)
  • Rianne van Lomm (Gemeente Eindhoven)
  • Mark Zantkuijl (Gemeente Hilversum)
  • Carla van den Bril (Stad Antwerpen)
  • Charlotte van Barneveld (Gemeente Weert)
  • Laura Kok (Gemeente Utrecht)
  • Bert van Lohuizen (AFAC Zwolle)
  • Cees Haakman (Gemeente Alkmaar)
  • Fred de Ruijter (Gemeente Eindhoven)
  • Oscar Verplak (Gemeente Eindhoven)
  • J.M.W.A. Keulens (Politieregio Brabant Zuidoost)
  • Sjoerd Driest (Gemeente Gouda)
  • Koos Swank (Gemeente Leiden)
  • Marco Hoogendijk (ProRail)
  • Bert Webbink (Politie IJsselland)
  • Karst Doevendans (Gemeente Leiden)
  • Enny Duivenvoorden (Gemeente Leiden)
  • Wouter van Minderhout (ProRail)
  • Jaap van Zetten (HR Motion)
  • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
  • Els Barnier (Gemeente Hilversum)
  • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
  • Bo Boormans (DTV Consultants)
  • R.M. (Rob) Clemens (Gemeente Teylingen)
  • Gerrit Jochems (Gemeente Gorinchem)
  • Hans Schoolderman (Gemeente Zwolle)
  • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
  • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
  • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
  • Cor Bergenhenegouwen (Mons Hainaut BV (MH-Advies))
  • Rob Riggeling (Gemeente Apeldoorn)
  • Frank de Jong (Gemeente Rijswijk)
  • Koos Louwerse (TRIDÉE)
  • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
  • Mojgan Yavari (Stichting aanpak voertuig criminaliteit)
  • Jeroen Kosters (Gemeente Tilburg)
  • Jan Fokkema (DHV)
  • Appie Nieuwenhuizen (Centrum fietsdiefstal)
  • Karin Broer (Freelance journaliste)
  • Geert Derks (Fietspoint Station Tilburg)
  • Sebastiaan Westenberg (Gemeente Zaanstad)
  • Sjoerd Anne van der Weg (Gemeente Heerenveen)
  • Henk Sloos (Ecosol)
  • Siemen Halbersma (Gemeente Venray)
  • Pieter van der Roest (Gemeente Delft)
  • Ralph van Asten (Prorail)
Presentatie
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2009
Introductie presentatie van Koos Louwerse tijdens de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen' op 5 november 2009 te Tilburg.
Nieuws
2007
Het kabinet wil dat weesfietsen geruimd worden. Binnenkort zal een actieplan worden opgesteld met als doel vooral de onbewaakte fietsenstallingen in de stationsomgeving op te schonen. Weesfietsen bezetten daar soms 20 procent van de totale capaciteit.
Nieuws
2006
Het aantal gestolen fietsen dat in Amsterdam wordt teruggevonden is door intensieve controles in twee maanden tijd van 1% naar 6% gestegen.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 23-25.
2007
Fietsen die wél capaciteit innemen maar nooit gebruikt worden – weesfietsen – vormen een groot probleem op veel stations. Dit probleem kan goed aangepakt worden, en is het een uitstekend middel tegen capaciteitstekort.
Rapport
DHV , Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS
2009
Dit handboek biedt tal van praktische handvatten om het verwijderen van weesfietsen structureel vorm te geven. LET OP: in 2012 is er een nieuw handboek Weesfietsen verschenen.
Artikel
Miriam van Bree , Ketting
2005
Fietsersbond zet uiteen welke situaties onderscheiden moeten worden en welke juridische voorwaarden daarbij gelden als het gaat om het verwijderen van geparkeerde fietsen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) Benoît Thijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2008
Gedetailleerd onderzoek naar fietsparkeerproblemen rond stations van Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2007
Steeds meer signalen wijzen erop dat de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij stations snel toeneemt. In dit onderzoeksrapport staat de vraag centraal of dit inderdaad zo is en wat daarvoor de verklaringen zijn.
Rapport
2003
Groen Licht Verkeersadviezen onderzocht de ontwikkeling van de aantallen geparkeerde fietsen bij negen grotere NS-stations. Het volledige rapport.
Nieuws
2009
Tilburg is de eerste gemeente in Nederland die een reader gaat gebruiken om gestolen fietsen op te sporen. De gemeente gaat de reader vier weken op proef inzetten om na te gaan of de door hen geruimde fietsen in de binnenstad gestolen zijn.
Nieuws
2009
Amsterdam gaat de naam Fietspunt introduceren als paraplu voor haar fietsactiviteiten. De namen Locker en AFAC verdwijnen. De 'make-over' gaat € 50 000 kosten. Daarnaast wordt € 150 000 geïnvesteerd in een campagne om de stallingen te promoten.
Nieuws
2008
De kans dat je fiets gestolen wordt in Amsterdam daalde in 2007 naar 8%. Het diefstalrisico was in 2001 nog 16%. Een van de belangrijkste middelen in de strijd tegen de fietsendief is de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (AFAC), aldus de gemeente.
Presentatie
Cathelijne Hermans , Berenschot
2009
Presentatie van het weesfietsenteam door Cathelijne Hermans (Berenschot). Gehouden op de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen' op 5 november te Tilburg.
Presentatie
Jan Kloosterman , Gemeente Tilburg
2009
Presentatie van de AFAC Tilburg. Gehouden op 5 november 2009 op de themabijeenkomst 'Aanpak Weesfiets'.
Presentatie
Jan Fokkema , DHV
2009
Presentatie over het handboek weesfietsen. Gehouden op 5 november 2009 te Tilburg op de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen'.