Kenniscentrum voor fietsbeleid

Het realiseren van regionale snelfietsroutes

Bijeenkomst over de beste aanpak om regionale snelfietsroutes te realiseren. Let op! door een fout in de website kan het zijn dat uw aanmelding niet verwerkt is. Controleer svp of uw naam vermeld wordt onder het tabblad 'deelnemers'.

Aan de bijeenkomst hebben 108 mensen deelgenomen. 77 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en één persoon vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

 

Let op: door een fout in de website kan het zijn dat uw aanmelding niet verwerkt is. Het betreft mensen die nog niet bij ons bekend zijn. Controleer svp of uw naam vermeld wordt onder het tabblad 'deelnemers'. Maandag 28 september ontvangen alle deelnemers nog een bevestiging.  

Op 11 september 2009 zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in het programma.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het project Fiets filevrij! in samenwerking met het Fietsberaad. Fiets filevrij! is een samenwerkingsverband van de Fietsersbond, regionale overheden en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om automobilisten de fiets te laten pakken naar hun werk.

Het project Fiets filevrij! bestaat uit het verbeteren van bestaande fietsroutes in Nederland, door onder meer het wegnemen van barrières en het verhogen van de kwaliteit. Ook zoekt het project contact met bedrijven om de voordelen aan te tonen van een goed fietsbeleid; fiscaal, financieel en organisatorisch. Het project onderscheidt zich door grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief procesmanagement en een stevige inzet op communicatiegebied.

Het project startte met 5 routes en er hebben zich inmiddels als drie nieuwe routes aangemeld. De subsidie die het ministerie in 2009 ter beschikking heeft gesteld wordt gebruikt om met de ontwikkelde proceskennis van Fiets filevrij nieuwe routes, zoals Leiden-Den Haag, Purmerend-Amsterdam en Arnhem-Nijmegen, te ondersteunen en ze zo op te waarderen tot filealternatief.

Op het moment is er veel aandacht in de pers voor fietssnelwegen. Hier volgen enkele berichten:

 • De Telegraaf bestede op zaterdag 29 augustus 2009 aandacht aan de fietssnelweg in het artikel: Vlugge forens op fietssnelweg. Klik hier om het hele artikel te lezen.
 • NOS interviewde staatssecretaris Huizinga: Proef fietssnelweg al groot succes. Klik hier om het interview te bekijken.

 De bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de verbetering van regionale woon-werkfietsroutes ook in de toekomst verder ondersteunen en heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor regio's. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft toelichting op de uitvraag naar nieuwe fietsroutes en geïnteresseerde regio’s kunnen vragen die ze hierover hebben stellen tijdens deze bijeenkomst.

2. Het delen van de kennis en ervaring die opgedaan tijdens het realiseren van regionale fietsroutes in het kader van het project Fiets filevrij. De kwaliteit van een aantal regionale fietsroutes is verbeterd, betrokken gemeenten zijn nauwer gaan samenwerken en op een aantal routes is geëxperimenteerd met niet-infrastructurele maatregelen, zoals het belonen van fietsers. De ervaringen zijn verwerkt in een methode voor het ontwikkelen en realiseren van regionale snelfietsroutes.

3. Een van de maatregelen om de fiets als goed alternatief voor woon-werkverkeer op trajecten onder de aandacht te brengen is de Executive trofee. De Executive trofee is een blijk van waardering voor een manager/directeur die het goede voorbeeld geeft op het gebied van fietsen naar het werk. Goed voorbeeld doet namelijk volgen! Tijdens deze bijeenkomst reikt Fiets filevrij de eerste award uit daaraan gekoppeld is een debat hoe overheid, bedrijfsleven en werknemers er samen voor kunnen zorgen dat de doelgroep opgeknapte snelfietsroutes ook daadwerkelijk en meer gaat gebruiken. Onderdeel van het debat is het houden van effectieve campagnes. Het debat wordt gevoerd door vertegenwoordigers van deze drie groepen.

Dagvoorzitter is Elsemieke Havenga.

Programma:

 • 12.15 – 12.50 uur: Ontvangst potentiële indieners fietsroute met een lunch buffet.
 • 13.00 uur: Nadere informatie over de mogelijkheden om gebruik te maken van de extra financiële middelen (15 miljoen), die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar stelt voor regionale woon-werkfietsroutes.
  • Dit onderdeel is vooral bestemd voor decentrale overheden die een snelfietsroute willen indienen naar aanleiding van de uitvraag. Maar dit onderdeel kan ook interessant zijn voor anderen. U hoeft zich voor het eerste deel niet apart aan te melden.
  • Voor overige deelnemers, start het programma om 14.30 uur, waar u aansluit bij de deelnemers van het eerste onderdeel.
 • 14.00 – 14.25 uur: ontvangst overige deelnemers / pauze voor aanwezigen
 • 14.30 uur: Uitleg in 7 stappen van de methode Fiets filevrij door Ineke Spapé.
 • 14.45 uur: Presentatie van de Methode Fiets filevrij met en door werkgroepleden van de eerste vijf routes.
 • 15.45 uur: Belangrijkste resultaten van de eerste 5 routes.
 • 15.50 uur: Fietsersbond test de beste Fiets voor woon-werkverkeer.
 • 15.55 uur: Uitreiking van de Executive Award door Willem de Jager (adjunct directeur Duurzame Mobiliteit bij Rabobank Nederland).
 • 16.00 uur: Debat ‘samenwerken aan fietsen naar het werk’.
 • 16.45 uur: Conclusies en afsluiting.
 • 17.00 – 18.00 uur: Borrel.

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg)
 • Gertie Dijksterhuis (Provincie Noord-Holland)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Paul Hengeveld (Sweco Nederland)
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Roel Lenoir (3pm)
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • Freerk Veldkamp (Fietsinspiratietool)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Peter H. Smit (Rover)
 • Johan S. Overvest (Verkeer en Leefomgeving .nl)
 • Ruud Ditewig (Gemeente Utrecht)
 • Marco Louwman (Provincie Zuid-Holland)
 • Roger Buurstee (Gemeente Dordrecht)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
 • Martijn Sargentini (Vervoerregio Amsterdam)
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Ciska Wobma (gemeente Westervoort)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Daan Goedhart (Fietsersbond)
 • Stefan Bendiks (Artgineering)
 • M. Griekspoor (Fietsersbond)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Annemieke Krikke (Communicatiebureau Podium)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • A.G.F. Masteling (Provincie Zuid-Holland)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Arnoud Turkstra (Provincie Flevoland)
 • Ben van Kleef (FietsNED)
 • Aaron van Schoor (Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Peter Kuyt (@PeterKuyt)
 • C.M.V. Dekker (Fietsersbond)
 • Hans Groot Wassink (SenterNovem)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Erwin Bos (Sweco Nederland)
 • Dick C. de Korte (De Korte Advies)
 • Paul Hamaekers (Gemeente Roermond)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Aad Smid (Fietsersbond Noord-Brabant)
 • Leonie van den Hoek (Sweco Nederland)
 • Toon Zijlstra (Universiteit Antwerpen)
 • Eelco Langerijs (Gemeente Amsterdam)
 • Martien Roelofs (Fietsersbond tevens Milieudefensie)
 • Graham Paul Smith (Graham Paul Smith: Urban Design)
 • Herald Roelevink (Dolte stedenbouw bv)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Koen van Neerven (Gemeente Gorinchem)
 • Theo van Soest (NVHPV)
 • Hans Wessels (NVHPV / Fietserbond Almelo)
 • Siem van Dijk (Fietsersbond)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • Eveline Scheres (Fiets filevrij)
 • Peter Tromp (Gemeente Haarlem)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Charlotte van Barneveld (Gemeente Weert)
 • Jan Hoogenraad (Comforttrack)
 • Roeland Pieper (MuConsult)
 • Leon Peters (Gemeente Venlo)
 • Wandert Logcher (Fiets filevrij)
 • Karin Masmeijer (Nationale Fiets Projecten)
 • Menno de Pater (Decisio)
 • Ton ten Brinke (Fietsersbond)
 • H. Smulders (Gemeente Purmerend)
 • Henk van Essen (Dutch resultants)
 • Mark Torsius (Nederlandse Toer Fiets Unie)
Nieuws
2009
V&W overlegt met de G4 of het mogelijk is om fietsenrekken bij uitgaanscentra en bioscopen verplicht te stellen. Staatssecretaris Huizinga denkt dat het bestemmingsplan of lokale verordeningen daartoe mogelijkheden kan bieden.
Brief
Fiets filevrij , Fiets filevrij
2009
Het ministerie heeft aan Fietsfilevrij middelen ter beschikking gesteld om de projectuitvraag voor snelfietsroutes te ondersteunen en tot een succes maken. In principe kunnen locale overheden die een project willen indienen dit tot uitelijk 23 oktober 2009 aanleveren.
Rapport
2007
Enquête en tellingen die vanaf gingen aan de de verbetering van vijf regionale fietsroutes in het kader van het project 'Met de fiets minder files'.
Presentatie
Kees Bakker , Fietsersbond
2009
Presentatie - Hoe snel op de fiets. 5 fietsen vergeleken op route Utrecht –Breukelen.
Presentatie
Freek Veldkamp (Fietsersbond), Eveline Scheres (Fietsersbond), Ineke Spapé (SOAB) en Bart Christiaens (SOAB) , Fiets Filevrij
2009
Presentatie van de Methode Fiets filevrij, gehouden op 1 oktober tijdens de bijeenkomst 'Het realiseren van regionale snelfietsroutes' door Ineke Spapé (SOAB).
Presentatie
Herman Sinema , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
Presentatie Nieuwe regionale fietsverbindingen, uitvraag ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Presentatie
Willem Goedhart , Fiets Filevrij
2009
Presentatie Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes gehouden door Willem Goedhart op 1 oktober 2009 tijdens de bijeenkomst 'Het realiseren van regionale snelfietsroutes'.
Nieuws
2009
De vaste Kamercommissie voor Verkeer- en Waterstaat heeft een aantal organisaties uitgenodigd voor een discussie over het nationale fietsbeleid. Ook het Fietsberaad is uitgenodigd. Heeft u ideeën die het Fietsberaad kan inbrengen? Reageer dan op dit bericht.
Brief
drs. M.C.A. Blom ( DIRECTEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG TRANSPORT) , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
In deze brief legt V&W uit hoe decentrale overheden een beroep kunnen doen op de €15 miljoen euro, die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van regionale fietsverbindingen.