Kenniscentrum voor fietsbeleid

Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand

Een bijeenkomst over de toepassing van marketinginstrumenten in het fietsbeleid. Met een tussenstand van het Fietsberaadproject over marktgericht fietsbeleid en voorbeelden uit de praktijk.

Aan de bijeenkomst hebben 56 mensen deelgenomen. 29 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Bijna 40 % vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, circa 60%  vond het redelijk nuttig en één deelnemer vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,1 voor de bijeenkomst. Een aantal mensen vond de discussie te kort. Als gevolg van de technische problemen was er ook weinig tijd voor de discussie. 

Vorig jaar is het Fietsberaad gestart met het project marktgericht fietsbeleid. In dit project wil het Fietsberaad de marketingprincipes die veel worden toegepast in het bedrijfsleven vertalen naar het fietsbeleid. Dat betekent onder andere: beter luisteren naar de klant en meer aandacht voor imago en beleving.

Het Fietsberaad wil in samenwerking met de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Nijmegen en Zwolle praktijkervaring opdoen met marktgericht fietsbeleid. Inmiddels is een uitgebreid onderzoek marktonderzoek uitgevoerd naar de wensen van mobilisten in deze gemeenten. Waarom kiezen zij de ene keer voor de auto en de andere keer voor de fiets? Welke associaties hebben ze bij de fiets? Dit marktonderzoek moet uitmonden in concrete marketingacties in genoemde gemeenten. 

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de resultaten uit het marktonderzoek en de eerste ideeën voor de marketingacties gepresenteerd worden. Daarnaast zoeken we nog naar voorbeelden van campagnes in binnen- en buitenland.

Programma

13.30 -14.00 Zaal open, ontvangst met koffie en thee
14.00 -15.30 Presentaties

 • Stappenplan voor marktgericht fietsbeleid en de opzet van de vier pilots.
  Otto van Boggelen, Fietsberaad
 • Resultaten van de marktanalyse en segmentering in de vier gemeenten en landelijk
  Laurens Langendonck, Blauw
 • Vertaling van het marktonderzoek in concrete doelen en een communicatie- en marketingstrategie
  Jolanda van Oijen, XTNT
 • Concreet voorbeeld: ‘Met belgerinkel naar de winkel’: het doel en de effecten.
  Gerard Sodderland, IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

 

15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.30 Discussie met zaal en sprekers
16.30 Afsluiting en borrel

print programmaPrint programma

 • Berto Fijn van Draat (Question & Answer)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Ton Monquil (Fietsersbond)
 • Pieter van Bekkum (Fietsforum Tilburg)
 • Rijk-Jan van Alfen (Gemeente Utrecht)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • A. Jaarsma (Balancia Netherlands BV)
 • Daniël Van Motman (Gemeente Amsterdam)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
 • Koen van Waes (Gemeente Tilburg)
 • Gertie Dijksterhuis (Provincie Noord-Holland)
 • Marianne Bakker ()
 • Koos Swank (Gemeente Leiden)
 • Rik Verhoeven (Werkzoekende)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Monique de Jong (Gemeente Winterswijk)
 • Aaron van Schoor (Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Ria Hilhorst (Gemeente Amsterdam)
 • Rob Smiers (Gemeente Amsterdam)
 • David Madja (Gemeente Amsterdam)
 • C. Huyssoon (Gemeente Moerdijk)
 • M. van Oers (Gemeente Delft)
 • Arnoud Turkstra (Provincie Flevoland)
 • Peter-Jan Mol (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • Kees van Ommeren (Decisio)
 • Lisette de Wildt (DTV Consultants)
 • Theo Smeele (Fietsforum Tilburg)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Maarten Horstink (Dienst Landelijk Gebied)
 • Gerran Spaan (Gemeente Enschede)
 • René de Brouwer (Evanston Consulting)
Rapport
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
Een overzicht van een aantal communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid in Nederland.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2009
Overkoepelende presentatie van de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid op 2 april 2009.
Presentatie
Gerard Sodderland , IVN
2009
Presentatie van de campagne 'Met Belgerinkel naar de winkel'. Door Gerard Sodderland (IVN). Op de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid op 2 april 2009.
Presentatie
Laurens Langendonck , Blauw Research
2009
Marktgericht Fietsbeleid - 2 april 2009 - Presentatie Uit de auto, op de fiets - uitkomsten marktonderzoek. Door Laurens Langendonck (Blauw research).
Presentatie
Jolanda van Ooijen (XTNT) , Fietsberaad
2009
Presentatie Vertaling van marktanalyse naar maatregelen op de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid - 2 april 2009. Door Jolanda van Ooijen (XTNT).
Rapport
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
De rapportage van het kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het ontwikkelen van een marktgericht fietsbeleid in de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Nijmegen en Zwolle.
Rapport
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie Rijkswaterstaat
2009
Het Fietsberaad heeft een marktanalyse laten uitvoeren door Blauw Research. Het aanbod van onder andere fietsvoorzieningen binnen de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Zwolle en Nijmegen zijn in kaart gebracht. Anderzijds brengt het marktonderzoek de behoefte en wensen van de doelgroepen in kaart.