Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsverkeer en brede scholen

Bijeenkomst over fietsverkeer en scholen die structureel samenwerken met instellingen op het gebied van welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur, vaak geconcentreerd op één locatie.

Aan de bijeenkomst hebben 52 mensen deelgenomen. 41 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en twee deelnemes vonden hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst.

In het jaar 2000 waren er in Nederland zo’n 200 brede scholen. Inmiddels zijn het er meer dan 1200. Op de locaties waar ze zijn gevestigd, tref je verschillende combinaties van functies aan: een school, een sportzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek, een huisarts, e.d. Het combineren van functies biedt voordelen voor de kinderen (meer ontwikkelingskansen), de ouders (volledig dagprogramma), de organisaties (voordelen samenwerking), de wijk (meer sociale cohesie) en de gemeente (behoud/meer voorzieningen tegen lagere kosten), zo is de filosofie achter brede scholen.

 

Vijf keer winst dus, maar hoe zit het met verkeer? Leiden brede scholen tot meer of minder mobiliteit, langere of kortere verplaatsingen, meer of minder fietsverkeer? Concentratie van functies zorgt in ieder geval voor meer verkeer op één plek; wat betekent dit voor de verkeersveiligheid rond de school? Maar een groter complex biedt ook kansen: om autoparkeren beter op te lossen, om auto- en fietsverkeer meer te scheiden, om fietsgebruik te stimuleren. Ook - of juist - in geval van nieuwbouw, binnen de bredere context van de ruimtelijke inpassing van een brede school: zorgen voor directe fietsroutes tot de voordeur van de school, een grotere autovrije ruimte rond de school, autoparkeren op afstand.

De problematiek van fietsverkeer en brede scholen zal van verschillende kanten worden belicht, door verschillende sprekers:

• de mobiliteitsaspecten: Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad.
• de ruimtelijke inpassing: Roel Bakker, directeur BGSV bureau voor stedenbouw, met voorbeelden uit o.a. Midden-Delfland, Utrecht en Vlaardingen.
• de verkeersafwikkeling: Henk van Zeijl, adviseur Goudappel Coffeng, met voorbeelden uit o.a. Midden-Delfland, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.
• een overzicht van de mogelijkheden van stimulering van fietsgebruik: Henk Hendriks, projectleider Wijken voor de fiets van de Fietsersbond, met voorbeelden uit o.a. Barendrecht, Nijmegen en Zwolle.

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • B. van Faassen (Gemeente Westerveld)
 • Lex Kwee (BNSP)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • L. Postma (Louis Postma Verkeersconsulent)
 • Melissa Simons (Gemeente Drimmelen)
 • Marcel Luijnenburg (Gemeente Noordwijkerhout)
 • Maike Mertens (Hogeschool Utrecht (IGO / ROP))
 • Cees Verbokkem (Gemeente Utrecht)
 • Steven Schepel (Childstreet)
 • Dirk-Jan Hoekstra (Gemeente Utrecht)
 • Han Horstink (Milieudefensie)
 • Edwin Thoen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Dick van Veen (Mobycon)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Patrick van Oostveen (Megaborn)
 • Paul Hamaekers (Gemeente Roermond)
 • Erwin Neelen (Gemeente Zaanstad)
 • Cor van der Klaauw (Provincie Groningen)
 • Corine Marseille (Stichting Welsaen)
 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Teko Salverda (Fietsersbond)
 • Ruud Hora (VVN)
 • Annemiek van de Grint (Nijha BV)
 • Gerjan Beijer (Gemeente Haarlemmermeer)
 • Henk Hendriks (Fietsersbond Landelijk)
 • Kevelham (Gemeente Ouder-Amstel)
 • Henk Horstink (Saxion hogescholen)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Joost van den Berk (Gemeente Westland)
 • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
 • Lenny van Oort (Gemeente Gouda)
 • Mirjam van der Veen - Baars (Arcadis)
 • Ed Koning (Gemeente Montfoort)
 • Tim Adema (Roelofs)
 • Viviane de Groot (Goudappel Coffeng)
 • Freerk Veldkamp (Fietsinspiratietool)
 • Eeske Verhallen (VVN)
 • Loed Versteege (Politie Hollands-midden)
 • Sylvie de Jong (Veilig Verkeer Nederland)
 • Yvonne Driessen (Provincie Gelderland)
 • Peter van Bekkum (MuConsult)
 • B. Tamerus (Politie)
Brochure
Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011
Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!
Rapport
2001
Een hulpmiddel bij het kindvriendelijk ontwerpen en inrichten van verblijfsgebieden en verkeersruimten.
Brochure
Gemeente de Wolden , Gemeente de Wolden
2010
Nieuwsbrief april 2010 rondom Verkeer brede school in de wijk in Gemeente de Wolden.
Presentatie
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2010
Presentatie - Algemene introductie Brede scholen. Gehouden door Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2010
Presentatie - Mobiliteitsaspecten brede scholen. Gehouden door Otto van Boggelen (Fietsberaad) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Presentatie
Henk van Zeijl , Goudappel Coffeng
2010
Presentatie - Multifunctionele Accommodatie: Het Lint in Den Hoorn. Gehouden door Henk van Zeijl (Goudappel Coffeng) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede school'.
Presentatie
Roel Bakker , BGSV Bureau voor Stedebouw
2010
Presentatie - Op weg naar de Brede School. Gehouden door Roel Bakker (BGSV Bureau voor Stedebouw) op de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Presentatie
Henk Hendriks , Fietsersbond
2010
Presentatie Veilige Schoolomgeving. Gehouden door Henk Hendriks (Fietsersbond) tijdens bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Rapport
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003
Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.