Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsvriendelijke VRI's

Aan de bijeenkomst hebben 64 mensen deelgenomen. 53 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Eenderde van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, ongeveer tweederde vond hem redelijk nuttig en twee deelnemers vonden hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Wachten hoort bij verkeerslichten, maar het moet niet te lang duren. Zorgen voor een fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten vormt een belangrijk onderdeel van goed fietsbeleid. Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je dat een gemeente daarop beleid maakt en uitvoert? En hoe slaag je er in om dat beleid op straat waar te maken? Hoe werken de beleidsambtenaar en de verkeersregeltechnicus hierin samen?

Deze vragen staan centraal op de themabijeenkomst over fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties op 23 september a.s. in Breda. Na een drietal presentaties, stappen we samen een half uurtje op de gereedstaande fietsen, om de fietsvriendelijkheid van enkele VRI’s in Breda zelf te ervaren. Daarna is er ruime gelegenheid voor vragen en discussie over wat we gehoord en gezien hebben. 

De volgende inleidingen staan op het programma:

 • Welke kennis is er beschikbaar over beleid en maatregelen om te komen tot een fietsvriendelijke afstelling van verkeersregelinstallaties? Waar is die kennis te vinden? Welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar in gemeenten? Welke kwaliteitseisen mag je stellen? Hoe kun je fietsvriendelijkheid meten? Bo Boormans van DTV Consultants zal een overzicht schetsen van de huidige stand van zaken in Nederland.
 • Breda doet opmerkelijk veel voor de fietsers op VRI-kruispunten, onder het motto: zolang het kruispunt niet overbelast raakt, geven we zoveel mogelijk tijd aan de fietsers. Martijn Laenen van de gemeente Breda legt uit hoe de gemeente Breda dit heeft aangepakt en in de praktijk uitvoert.
 • In Amsterdam voert men ook beleid om de wachttijd voor fietsers op kruispunten te bekorten en heeft men de nodige ervaring met een groene golf voor fietsers en wachttijdvoorspellers. Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam vertelt de ervaringen daarmee.

print programmaPrint programma

 • N. (Nico) van Beugen (Gemeente Deventer)
 • Wietze Zwart (HR Groep)
 • Sammy Cappaert (Stad Antwerpen)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Bert van der Veen (Advin b.v.)
 • Bram De Pooter (Stad Antwerpen)
 • Rob de Wit (Goudappel Coffeng)
 • Tino Petradakis (Gemeente Gouda)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Joost Kleinhaarhuis (Gemeente Roosendaal)
 • Mark Simons (Gemeente Rotterdam)
 • Roel Lenoir (3pm)
 • Jeroen Van Houtte (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel)
 • Ton van Grinsven (Gemeente Delft)
 • M.J.M. Jansen-Van der Zande (Gemeente Eindhoven)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Patrick Velt (Gemeente Hilversum)
 • Peter Zondag (Sweco Nederland B.V.)
 • Steven Schepel (Childstreet)
 • Ellemieke van Doorn (Rijkswaterstaat)
 • Jimmy Mian (Provincie Zuid-Holland)
 • Klaas Jelle Veenstra (Gemeente Soest)
 • G. (Guus) van der Burgt (IT&T)
 • Schavemaker (IT&T)
 • Ad Hessels (Gemeente Oosterhout)
 • Ralph van den Boom (NHTV)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Bo Boormans (DTV Consultants)
 • Sjoerd Linders (Gemeente Amsterdam)
 • Dirk-Jan Stormink (Provincie Utrecht)
 • Rob Stuip (Fietsersbond)
 • Fred Noordman (Gemeente Capelle aan den IJssel)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • L. (Lionel) Shapiro (Camden Cyclists UK)
 • Patrick Drent (Gemeente Enschede)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Ronald Hartman (Gemeente Veenendaal)
 • Jeroen Verkade (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Gerard Gootjes (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Ine Janssen - Verstappen (Gemeente Eindhoven)
 • J. (Janique) Huijbregts (ANWB)
 • Jacob Beens (Mijnsen Dynamische Mobiliteit)
 • Rob ter Heerdt (Gemeente Zwolle)
 • Foppe Nieuwenhuis (Fietsersbond)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • M. (Marcel) Kant (DTV Consultants)
 • S. Tuinstra (Gemeente Zaanstad)
 • Arie Vermaas (FSC)
 • Alexander Brokx (Vialis)
 • R. (Richard) Martens (Bonotraffics)
 • Jan Kelderman (Fietsersbond)
 • Martin Kroon (Leidse Milieuraad)
 • E. (Emile) Oostenbrink (CROW)
 • C. (Cornelis) van Bemmel (RHDHV)
 • Koen van Neerven (Gemeente Gorinchem)
 • Ruud Hornman (NHTV)
Ontwerpvoorbeeld
2007
In 1996 nam de gemeente Zwolle de eerste wachttijdvoorspeller in gebruik.  Inmiddels zijn de technische verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing overgaan. Ook verschijnen er steeds meer varianten op de markt. Video toegevoegd.
Presentatie
Martijn Laenen , Gemeente Breda
2010
Presentatie 'Fietsvriendelijke maatregelen bij Verkeerslichten' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's' door Martijn Laenen, gemeente Breda.
Presentatie
Bo Boormans , DTV Consultants
2010
Presentatie 'Fietsvriendelijke verkeerslichten: een kwestie van beleid!' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's', door Bo Boormans (DTV Consultants)
Artikel
Bo Boormans en Paul Bevers e.a , Verkeerskunde
2000
Nieuwe hard- en software leidde in Breda tot kortere wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten.
Rapport
H.J. Harms , Provincie Noord-Brabant
2008
Het doel van de fietsvriendelijke verkeerslichten is om de hinder voor het fietsverkeer als gevolg van de wachttijden bij oversteken met verkeerslichten te verminderen. En daarmee het aantal roodlichtnegaties te verkleinen, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
Ontwerpvoorbeeld
2008
Amsterdam, Raadhuisstraat, groene golf. In het najaar van 2007 is op de Raadhuisstraat in Amsterdam een groene golf voor fietsers gerealiseerd. Bij een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur krijgen fietsers elf maal achter elkaar groen. De groene golf werkt in beide richtingen. Ook het autoverkeer en openbaar vervoer profiteert van de nieuwe regeling, maar wel in mindere mate. Met simulatiefimpje.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 24
2010
Fietsers die klagen regelmatig over lange wachttijden bij verkeerslichten. Of ze rijden dan maar door rood. Oplossingen zijn al lang bekend. Maar het komt er vaak niet van.  Het gaat er vooral om de fietser onder de aandacht te krijgen van de verkeersregeldeskundigen. Die zien voldoende mogelijkheden om de fietser 'meer groen' te geven.
Presentatie
Sjoerd Linders , Team VRO, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam
2010
Presentatie 'VRI’s Amsterdam - Fiets Groene Golf / Wachttijdvoorspeller' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's' door Sjoerd Linders (Team VRO, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam)