Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kennisuitwisseling provincies en stadregio's

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van provincies en stadsregio's.

Aan de bijeenkomst hebben 16 mensen deelgenomen. 15 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets meer dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets minder dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst.

Programma

Het doel van de bijeenkomst is: elkaar informeren over wat er speelt en onderling kennis en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Stationsplein 26 te Nijmegen (direct tegenover het NS station). We starten om 10.30 en eindigen om 16.00 uur. Het programma bestaat uit twee blokken, ten eerste een aantal presentaties met aansluitend kennisuitwisseling. In het tweede blok is er een korte fietsexcursie.

10.30 Welkom, kennismaking, programma

10.45 Fietsbeleid Stadsregio Arnhem/Nijmegen, incl. snelfietsroutes: Sjors van Duren (KAN)
11.00 Discussie over de breedte van provinciaal/stadsregionaal fietsbeleid
11.20 Kennisuitwisseling over snelfietsroutes
11.40 Stand van zaken fietsrouteplanners: Otto van Boggelen (Fietsberaad)
12.10 Behoefte aan (structurele) kennisuitwisseling

12.30 Lunch

13.00 Stimulering OV-fiets bij knooppunten bus en trein: Kaj Mook (OV-fiets)
13.40 Uitleg route fietsexcursie: Martijn te Lintelo (gemeente Nijmegen)
14.00 Fietsexcursie (voor fietsen is gezorgd)
16.00 Borrel in binnenstad Nijmegen

print programmaPrint programma

Presentatie
Sjors van Duren , Stadsregio Arnhem Nijmegen
2010
Presenatie 'Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen' gehouden door Sjors van Duren op de Fietsberaad bijeenkomst voor Provincies en Stadsregio's van 13 april 2010.
Presentatie
Kaj Mook (directeur NS OV-fiets) , OV-fiets
2010
Presentatie 'Overal een OV-fiets - Proces realisatie nieuwe huurlocaties' gehouden door Kaj Mook op de bijeenkomst van het Fietsberaad voor Provincies en Stadsregio's op 13 april 2010.