Kenniscentrum voor fietsbeleid

Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy

Op 15 december willen we samen met u kijken of er support en intentie is voor de vorming van The Netherlands Cycling Embassy.

Nederland is onbetwist fietsland nummer 1 in de wereld. Dat biedt grote mogelijkheden in het buitenland, niet alleen voor overheid en bedrijfsleven, maar ook voor consultants en industrie. Het buitenland wil wel: Er gaat bijna geen conferentie over (duurzame) mobiliteit voorbij of Nederlandse experts worden gevraagd en elke zichzelf respecterende stad heeft één of meerdere Dutch bike shops. Maar wil Nederland er echt voor gaan om zijn voorsprong uit te buiten?

Het idee is nu ontstaan om de krachten van industrie, adviesbureaus, overheden, belangenorganisaties en wetenschap te bundelen, zodat het gezamenlijke product veel meer wordt dan de som der delen: The Netherlands Cycling Embassy. Voorbeeld is de Danish Cycling Embassy, waar overheden, NGO’s, adviesbureaus, industrie en wetenschap al succesvol samenwerken. Maar ook de motie, die door de nieuwe Tweede Kamer is aangenomen, om prioriteit te geven aan internationale expertise omtrent het fietsen, geeft het momentum weer.

Op 15 december gaan we met betrokken en geïnteresseerde partijen kijken of het lukt om de krachten binnen de Nederlandse fietswereld naar het buitenland te bundelen. Om zo de kansen die er voor Nederland liggen nog beter te benutten.

Dit doen we tijdens de stakeholdersdag voor de vorming van

The Netherlands Cycling Embassy

In de prospectus zijn de huidige ideeën voor deze Embassy beschreven. Tijdens de stakeholdersdag willen we ook graag uw ideeën daarin integreren.

De stakeholdersdag wordt gehouden in

Het Polmanshuis, Zuilenzaal
Keistraat 2, Utrecht
15 december van 15.00-17.15 uur

Programma

 • 15.00 Opening door de dagvoorzitter, Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond
 • 15.05 Wethouder Frits Lintmeijer van Utrecht
 • 15.15 Hans Voerknecht , Fietsberaad Internationaal: Positie, kansen en werkwijze van de Cycling Embassy
 • 15.30 Lise Bjørg Pedersen, Danish Cyclist Federation, directeur Danish Cycling Embassy: Hoe werkt de Danish Cycling Embassy, waarom doen partijen mee en wat zijn de resultaten?
 • 15.50 I-ce en The Netherlands Cycling Embassy, Roelof Wittink
 • 15.55 De Fietsersbond en The Netherlands Cycling Embassy, Hugo van der Steenhoven
 • 16.00 Branding van Nederlandse producten in het buitenland, EVD
 • 16.15 Vragen, suggesties vanuit de zaal
 • 16.45 Inventarisatie van draagvlak en vervolgstappen voor The Netherlands Cycling Embassy
 • 17.15 Sluiting en borrel

Wij hopen op uw deelname en uw bijdrage aan de vorming van The Netherlansds Cycling Embassy. Ga hiervoor naar de questionnaire.

* Routebeschrijving vindt u op www.polmanshuis.nl onder “Contact”

print programmaPrint programma

 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Dirk Ligtermoet (TRIDÉE)
 • Tonny Bosch (MOVE Mobility/Goudappel)
 • Martin van Maarseveen (ITC, Universiteit Twente)
 • Ria Hilhorst (Gemeente Amsterdam)
 • Steven Schepel (Childstreet)
 • Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Martijn van de Leur (Mobycon)
 • Arie Vermaas (FSC)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Marcel van Aarle ()
 • Eric Nijland (Stichting Landelijk Fietsplatform)
 • P.L.M. (Berry) den Brinker (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Arjen Zijlstra (niet meer werkzaam bij CGM)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • Irene Frieling ()
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Jaap Rijnsburger (Fietslab - Cycling Lab)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Maarten Koornneef (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
 • Peter Snoeren (Snoeren Verkeersconsultant)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Gert-Jan Tabor (Rijkswaterstaat)
 • Remko Triezenberg (NL EVD Internationaal)
 • Willem Bosch (Gemeente Zwolle)
 • Paul Hamaekers (Gemeente Roermond)
 • Adri Albert de la Bruheze (Universiteit Twente)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Peter-Jan Mol (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • L. Oud-Huethorst (Het Erasmus Almelo)
 • M. (Mijntje) Notermans (Provincie Noord-Brabant)
 • Wieger Zwikstra (Provincie Zuid-Holland)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Bas Witte (MOTION Mobilititeitsbeleid)
 • J.J. Valkema (Gemeente Groningen)
 • Mario Fruianu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • David Hembrow ()
 • F.J.S. de Ruijter (Finem Respice)
 • Hillie Talens (CROW)
 • Marc van Woudenberg (Amsterdamize.com)
 • Henk Horstink (Saxion hogescholen)
 • R. Hendriks ()
 • Maurits Lopes Cardozo (Bike-minded Design Consulting)
 • Sacha Boedijn (RAI Vereniging)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Kees van Goeverden (Technische Universiteit Delft)
 • Hidde van der Bijl (Gemeente Den Haag)
 • Gertjan Hulster (Nieuw & Verbeterd)
 • Sebastiaan Dommeck (Exante)
 • Angela van der Kloof (Mobycon)
 • Arjan Breider (Hart voor Verkeer)
 • Shirley Agudo (The Dutch & Their Bikes)
 • Henry Cutler (WorkCycles)
 • Robert Coffeng (Antea Group)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Aart-Jan Warnaar (Taai Consultancy)
 • Eric Crouse (Southernwinds)
 • P. Jorritsma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Kees Maat (Technische Universiteit Delft)
 • Joep Stumpe (Dutch Bicyclegroup B.V.)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Frederike Demmers (AXU verkeer en vervoer)
 • Peter Brulmans (Nederlandse Ambassade)
 • Lise Pedersen (Danish Cyclist Federation)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Cor de Jong (Koninklijke Gazelle N.V.)
 • Rene Willems (TNO)
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Mark Wagenbuur (BicycleDutch)
 • S. Modder (Gemeente Amsterdam)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
Tekst
2010
Formulier om de belangstelling voor de vorming van The Netherlands Cycling Embassy te peilen.
Brochure
Fietsberaad Internationaal , onderdeel van KpVV
2010
The Netherlands Cycling Embassy gaat Nederland op fietsgebied één gezicht geven. Mét inbreng van u: adviseurs, beleidsmedewerkers, lobbyisten, ondernemers en wetenschappers. Zo’n gezamenlijke aanpak schept duidelijkheid en meerwaarde voor buitenlandse contacten.