Kenniscentrum voor fietsbeleid

Enkelvoudige fietsongevallen

Het aantal enkelvoudige fietsongevallen stijgt. Toch is dit voor veel gemeenten een onzichtbaar probleem, omdat dit type ongevallen nauwelijks geregistreerd wordt. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor de ontwikkelingen op dit vlak.

Aan de bijeenkomst hebben 45 mensen deelgenomen. 36 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. De helft de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets minder dan de helft van de deelnemers vond hem redelijk nuttig en één deelnemer vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Het aantal enkelvoudige fietsongevallen is groot. Jaarlijks worden bijna 5.000 fietsers in het ziekenhuis opgenomen, vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Dat is 60 procent van alle ernstige fietsslachtoffers. Bovendien neemt het aantal eenzijdige fietsongevallen toe. Vooral door de vergrijzing.
Toch zijn veel wegbeheerders, beleidsmakers en wegontwerpers zich niet bewust van de problematiek. Dit komt onder andere doordat enkelvoudige ongevallen niet voorkomen in de ongevallenstatistieken die gebruikt worden door beleidsmakers van gemeenten en provincies.

Een aanzienlijk deel van de enkelvoudige fietsongevallen is het directe of indirecte gevolg van (onvolkomenheden aan) de infrastructuur: bijv. losliggende tegels, kuilen, hobbels, sleuven, gladde materialen, onhandige paaltjes en trottoirbanden, versmallingen e.d. Daar kunnen wegbeheerders dus wat aan doen. En dat kan vaak zonder grote investeringen of bijzondere maatregelen. Je kunt er bij wijze van spreken morgen mee beginnen.

Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

12.30 uur      Inloop
13.00 uur      Welkom - Koos Louwerse (gespreksleider)
13.05 uur      Inleidingen:

 • Paul Schepers van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS, die in de afgelopen jaren veel kennis over enkelvoudige ongevallen heeft verzameld: hij legt uit waarom het belangrijk is dat wegbeheerders in actie komen.
 • Peter Kroeze van Ligtermoet & Partners: hij vertelt over de oorzaken van enkelvoudige ongevallen en over wat mogelijke oplossingen zijn.
 • Otto van Boggelen van het Fietsberaad: hij vertelt hoe wegbeheerders met een concreet plan van aanpak aan de slag kunnen gaan.

14.20 uur     Discussie in 3 groepen over 3 kwesties:

 1. Hoe verzamel ik informatie over enkelvoudige ongevallen in mijn gemeente?
 2. Hoe overtuig ik beleidsmakers en beslissers over de aanpak van enkelvoudige ongevallen in mijn gemeente?
 3. Hoe maak ik een gericht actieplan voor mijn gemeente?

15.30 uur     Plenaire terugkoppelingen uit discussiegroepen
16.15 uur     Peilen belangstelling voor pilots.
16.30 uur     Einde en borrel.

Op de bijeenkomst zal een Fietsberaad-publicatie over enkelvoudige ongevallen worden uitgereikt. Verder zoekt het Fietsberaad gemeenten die aan pilots willen meedoen, voor het opstellen van een plan van aanpak.

print programmaPrint programma

 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Kate de Jager (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • R.M. van de Vlekkert (ARS Traffic & Transport Technology)
 • Jan-Kees van Elderen (NHTV)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Piet Mazure (Fietsersbond)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • J.P.H.B. Lepelaar (Gemeente Leiden)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Rien Visser (Provincie Zuid-Holland)
 • Arnoud Turkstra (Provincie Flevoland)
 • Johan Jol (Fietsersbond)
 • W.M. Hauptmeijer (Hauptmeijer Verkeer)
 • Wilma Hasenoot (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Hans Feij (Gemeente Goes)
 • Peter Kroeze (Ligtermoet en Partners)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Frans Sam (Rover)
 • Rick Schulz (Gemeente Amstelveen)
 • Adriaan Brinksma (Gemeente Gouda)
 • Paul de Valk (KOAC•NPC)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • Sebastiaan Dommeck (Exante)
 • Jos Hengeveld (Royal HaskoningDHV)
 • Robert Louwerse (SWOV)
 • Peter Snoeren (Snoeren Verkeersconsultant)
 • F. Verheijen (Sweco Nederland)
 • Arjen Oostra (Gemeente Rotterdam)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Evan van der Palm (Gemeente Breda)
 • Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg)
 • Joep Stortelder (Gemeente Goes)
 • Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
Presentatie
Paul Schepers , Rijkswaterstaat
2011
Presentatie van Paul Schepers (Rijkswaterstaat) over de achtergronden bij het thema enkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie van Otto van Boggelen (Fietsberaad) over bouwstenen voor een plan van aanpak bij het thema enkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.
Presentatie
Peter Kroeze , Ligtermoet en Partners
2011
Presentatie van Peter Kroeze (Ligtermoet en Partners) over oorzaken en mogelijke oplossingen voorenkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.