Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsmarketing en promotiecampagnes

Tijdens deze bijeenkomst aandacht voor inspirerende buitenlandse voorbeelden, het beloningsconcept Fiets-en-Win in de praktijk en de mogelijkheden voor Umbrella-marketing.

Aan de bijeenkomst hebben 73 mensen deelgenomen. 49 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Tweederde van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, een derde van de deelnemers vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemers vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst is de volgende korte film gepresenteerd over de campagne van de gemeente Amsterdam 'In de weg'.

Steeds meer gemeenten hebben de intentie om naast infrastructurele maatregelen ook promotie en marketinginstrumenten in te zetten voor het stimuleren van fietsgebruik. Daarom heeft het Fietsberaad de afgelopen jaren onder de noemer ‘marktgericht fietsbeleid’ enkele gemeenten ondersteund bij het opdoen van praktijkervaring met marketing en promotie. Maar ook enkele buitenlandse steden hebben serieus werk gemaakt van fietscampagnes en de ervaringen daarmee inmiddels vastgelegd. Tijdens deze bijeenkomst worden de ervaringen met fietsmarketing en promotie gepresenteerd uit Odense, München en enkele Nederlandse steden zoals Apeldoorn en Eindhoven.

Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

Als eerste presenteert Hanne Elsebeth Gedde de resultaten van een langdurige fietspromotie-campagne in Odense en de ideeën voor de komende jaren. Vervolgens legt Wim Mulder uit hoe de gemeente Apeldoorn in de afgelopen jaren - geïnspireerd door een bezoek aan Odense - de marketing van de fiets heeft opgepakt, o.a. door de inzet van het beloningssysteem ‘Fiets-en-Win’. Wigand von Sassen vertelt als derde in de rij over de in april 2010 gestarte campagne die München tot Radlhauptstadt van Duitsland moet maken.

Na de presentaties brengen we een bezoek aan twee gratis bewaakte fietsenstallingen in Apeldoorn, gelegen op 5 minuten loopafstand van de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt, alwaar het ‘Fiets-en-Win’ systeem wordt gedemonstreerd en uitgelegd.

Teruggekomen in de zaal presenteert Jolanda van Oijen van XTNT de mogelijkheden om met behulp van ‘umbrella branding‘ - het onder één paraplu brengen van allerlei maatregelen, activiteiten, diensten en producten - een marketingstrategie uit te zetten om het fietsgebruik in een gemeente te stimuleren. Het Fietsberaad zal hierover binnenkort een publicatie uitbrengen.

Uiteraard is er voldoende ruimte ingeruimd voor het stellen van vragen en voor discussie.

print programmaPrint programma

 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Sjors Honders ()
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Jan-Kees van Elderen (NHTV)
 • Willem Bonestroo (Bonestroo Ingenieurs Diensten)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Tanja van de Wiel (Gemeente Eindhoven)
 • Niek Verhoeff (Gemeente Kampen)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Suzanne Brink (Fietsersbond)
 • Arie Vermaas (FSC)
 • Pieter Jan Stallen (PUBLICPASSES)
 • Peter Pelzer (AGORA & Fietsersbond)
 • Paul Alzer (Parkstad Limburg)
 • Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg)
 • Wim Mulder (Gemeente Apeldoorn)
 • Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
 • Richard Severijns (Groen)
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Friso Metz (Match Mobiliteit)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Frans Huurman (Provincie Zuid-Holland)
 • Angela van der Kloof (Mobycon)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Corinne Jaspers (Wheelylift.com)
 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Jan Polman (Fietsersbond)
 • Willem van Spaendonck (UB Groep)
 • Marloes de Bruin-Verhoeven (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • Cor van der Klaauw (Provincie Groningen)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Gijs Spil (FietsNED)
 • Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Berto Fijn van Draat (Question & Answer)
 • Matthijs B. Koops (Gemeente Raalte)
 • Alex van Dijk (Mobycon)
 • Leo Soons (Gemeente Den Haag)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Alex de Meijer (Gelderse Milieufederatie)
 • Martijn van Es (Fietsersbond)
 • Danny Douwes ()
 • Jan Kosters (Jomaro International B.V.)
 • Henk Horstink (Saxion hogescholen)
 • Sylvia van Itegem (Gemeente Harderwijk)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Maja van der Voet-Kurbatsch (Interprovinciaal overleg (IPO))
 • Evan van der Palm (Gemeente Breda)
 • Joep Stortelder (Gemeente Goes)
 • Sacha Hansen (Gemeente Amsterdam)
 • Andrea Bult (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Hans Maassen (Gemeente Almere)
 • Marc de Haan (Goudappel Coffeng b.v.)
 • Antoinette Seton (Gemeente Utrecht)
 • Elsebeth Gedde (Gemeente Odense)
 • Wigand von Sassen (Gemeente München)
 • Laura Kok (Gemeente Utrecht)
 • Gijsbert Valstar (Werkgroep Fietsstimulering Woerden)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Marc Wijkstra (Verkeer en Ruimte)
 • Sophie Zwetsloot (Milieudienst IJmond)
 • Frank Eggen (Provincie Gelderland)
 • Simon Coolen (40 watt)
 • A. Hissink (Fietsersbond afd. Apeldoorn)
 • Bas Witte (MOTION Mobilititeitsbeleid)
Campagne
2009
In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.
Presentatie
Wigand von Sassen , Gemeente München
2011
Presentatie 'Communicatie en marketing campagne voor fietspromotie in München' gehouden door Wigand von Sassen tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. Taal van de presenatie is in het Engels.
Presentatie
Elsebeth Gedde , Gemeente Odense
2011
Presentatie ‘Fietsbeleid in Odense - Denemarken'. Gehouden door Elsebeth Gedde tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. De taal van de presentatie is Engels (veel beeldmateriaal).
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Jolanda van Oijen (XTNT) en Esther Brouwers (XTNT) , Fietsberaad
2011
Umbrella branding, oftewel het vormen van een paraplumerk, is een marketingstrategie waarbij een verzameling producten en diensten onder één merk wordt gebracht. De publicatie geeft een beeld van vier voorbeelden uit Hilversum, 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Tilburg. Tot slot is een stappenplan gepresenteerd als handreiking om umbrella branding toe te passen.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 26
2010
Een loterij voor fietsers die gemeenten een middel biedt om het gebruik van de stalling te sturen. Het systeem Fiets-en-Win kan verrassend veel. En mensen vinden het leuk, zo werd duidelijk tijdens de officiële start in Apeldoorn.
Video
Jolanda van Oijen , XTNT
2011
Korte film over Umbrella Branding in de steden 's Hertogenbosch, Tilburg en Amsterdam.
Presentatie
Wim Mulder , Gemeente Apeldoorn
2011
Presentatie - Nieuwe impulsen voor de fietsen. Gehouden door Wim Mulder tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.
Presentatie
Jolanda van Oijen (XTNT) , Fietsberaad
2011
Presentatie 'Umbrella branding in het fietsbeleid' gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' door Jolanda van Oijen (XTNT).
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2010
Presentatie van het beloningssysteem Fiets-en-win voor fietsers, ontwikkeld door het Fietsberaad voor gemeenten.
Presentatie
Otto van Bogggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie Fiets-en-Win door Otto van Boggelen. Gehouden tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.