Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsverlichtingsacties

Al vele jaren organiseren verschillende organisaties in de winterperiode campagnes om fietsers te stimuleren met deugdelijke verlichting te fietsen. In de laatste themabijeenkomst van 2011 aandacht voor dit onderwerp.

Aan de bijeenkomst hebben 48 mensen deelgenomen. 31 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Ongeveer de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk en de andere deelnemers vonden hem redelijk nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Al vele jaren worden er in de winterperiode in heel Nederland door verschillende organisaties campagnes gevoerd en acties georganiseerd om fietsers te stimuleren om in schemer en donker met deugdelijke verlichting te fietsen. Op de laatste themabijeenkomst van dit jaar wil het Fietsberaad vanuit verschillende kennis-invalshoeken aandacht schenken aan dit thema. De bijeenkomst vindt plaats in de Goudse Schouwburg, gelegen op 400 meter van NS-station Gouda (zie www.goudseschouwburg.nl).

De zaal is open vanaf 12:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 WELKOM

12.40 DE FIETSER
Ontwikkelingen in het gebruik: hoeveel mensen rijden met/zonder licht, is er sprake van een verbetering in het voeren van fietsverlichting of niet?  Jantine Boxum van Goudappel Coffeng presenteert de cijfers van landelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

13.00 DE FIETSINDUSTRIE
Ontwikkelingen in de techniek van fietsverlichting: van naafdynamo’s tot losse lampjes en ... (wat is de toekomst?). De Nederlandse fietsindustrie werkt aan een keurmerk voor fietsverlichting. Sacha Boudain van RAI Vereniging, afdeling fietsen, schetst de ontwikkelingen.

13.20 DE FIETSERSBOND
De organisatie van de landelijke fietsverlichtingscampagne Val op! is dit jaar in handen van de Fietsersbond. Henk Zandvliet, campagneleider van de Fietsersbond, vertelt over de aanpak en de eerste ervaringen met lokale acties in den lande dit najaar.

13.40 DE POLITIE
Wat zijn de regels, wat mag wel/niet, welke acties - in combinatie met bijv. VVN - voert de politie uit op het gebied van voorlichting en handhaving? Henk Venema van de politie Drenthe presenteert hun aanpak en resultaten.

14.00 DE FIETSENMAKER
Welke rol spelen de fietsenmakers in lokale fietsverlichtingsacties, waarom doen ze mee, wat doen ze wel/niet en wat zijn hun ervaringen? Irene Kraak van BOVAG, afdeling fietsen, geeft uitleg.

14.20 PAUZE

14.50 DE REGIO EN HET ROV
De uitvoering is lokaal, maar in sommige regio’s pakken gemeenten het gezamenlijk aan. De ene regio en het ene ROV is daarin actiever dan de andere. De Regio Noord-Limburg zette vorig jaar samen met het ROV Limburg een eigen fietsverlichtingscampagne op en voert deze dit jaar opnieuw uit. Peter van Wijlick van de Regio Noord-Limburg vertelt over de opzet en ervaringen.

15.10 DE GEMEENTE
Wat kunnen gemeenten doen in het kader van hun verkeersbeleid, wat is een geëigende rol, hoe pakken ze die op? Herbert Tiemens van de gemeente Houten vertelt welke rol zijn gemeente speelt bij de organisatie en uitvoering van fietsverlichtingsacties en waarom de gemeente dit doet.

15.30 DISCUSSIE
We praten door over het belang van fietsverlichting en de samenwerking tussen organisaties bij het voeren van acties. En ook over nieuwe wegen voor het bereiken van een trendbreuk.

16.30 EINDE EN BORREL

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Ed Oldengarm (Fietsersbond Apeldoorn)
 • Gijsbert Valstar (Werkgroep Fietsstimulering Woerden)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
 • Paul Alzer (Parkstad Limburg)
 • Anne Meijroos (Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam Overamstel)
 • Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Henk Venema (Politie Drenthe)
 • Angela van der Kloof (Mobycon)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
 • Ger Lulofs (Gemeente Rotterdam)
 • Piet de Groot (Geen)
 • Johan Claereboets (Gemeente Breda)
 • Bart Holkeboer (Maiken Systems)
 • Carla Kuppens (ROVL)
 • Jantine Boxum (Goudappel Coffeng)
 • Jantina Wiersma (Provincie Fryslân)
 • B. Wijnberg (Fietsersbond)
 • Bert Rooseboom (Fietsersbond Veenendaal)
 • Jan van der Toorn (ANWB)
 • Ingrid Visser-Kroon (Fietsersbond)
 • Etienne Bral (Fietsersbond)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Willem van Driel (Fietsersbond Drechtsteden)
 • Kate de Jager (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Berto Fijn van Draat (Question & Answer)
 • Beer Pijpker (Fietsersbond)
 • Irene Frieling ()
 • Bert Henzen (VVN)
 • Irene Kraak (BOVAG)
 • Wietze Zwart (HR Groep)
Presentatie
Bert Henzen en Herbert Tiemens , Veilig Verkeer Nederland en gemeente Houten
2011
Presentatie van Bert Henzen, VVN en Herbert Tiemens, gemeente Houten over fietsverlichtingsacties in de praktijk. Gehouden tijden de themabijeenkomst 'Fietsverlichtingsacties' van het Fietsberaad op 6 december 2011.
Presentatie
Henk Zandvliet , De Fietsersbond
2011
Presentatie van Henk Zandvliet over de fietsverlichtingscampagne 2011 'Ik val op!' van de Fietsersbond. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverlichtingsacties'.
URL
2011
Presentatie van Irene Kraak, BOVAG, over de rol van fietsbedrijven bij fietsverlichtingsacties. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst Fietsverlichtingsacties'.
Presentatie
Jantine Boxum , Goudappel Coffeng
2011
Presentatie van Jantine Boxum, Goudappel Coffeng, over de lichtvoering van fietsers in 2009-2010. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst Fietsverlichtingsacties'.
Presentatie
Peter van Vlijmen (Axa)
2011
Tijdens de themabijeenkomst over fietsverlichting op 6 december 2011 presenteerde Peter van Vlijmen de plannen van de fietsverlichting-fabrikanten voor de lancering van een keurmerk voor fietsverlichting.