Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwe technieken in de stalling

Langzaam maar zeker dringen steeds meer technische innovaties door tot stallingen. Deze bijeenkomst geeft een overzicht van technieken en ervaringen. Tevens een bezoek aan de ProRailproef in Utrecht om weesfietsen te signaleren.

Aan de bijeenkomst hebben 55 mensen deelgenomen. 31 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets meer dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk en de andere deelnemers vonden hem redelijk nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

De laatste jaren is een toename te zien van de toepassing van elektronica in fietsklemmen, fietskluizen en fietsenstallingen voor de toegang, uitgifte/ontgrendeling en inname/vergrendeling van fietsen. Sinds kort zijn er ook proeven met de detectie van lege plaatsen en met de registratie van de stallingsduur van fietsen.

De bijeenkomst is opgedeeld in drie delen. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 12.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
 • 13.00 uur Deel 1: Presentaties fietsparkeersystemen:
  aan het woord komen aanbieders, opdrachtgevers en gebruikers.
 • 15.10 uur Deel 2: Excursie naar stalling op Smakkelaarsveld:
  bezoek aan stalling met uitleg over pilot fietsdetectie.
 • 16.00 uur Deel 3: Discussie.

In het eerste deel worden 7 fietsparkeersystemen gepresenteerd en besproken:

 

 

Aanbieders

Opdrachtgevers

 

 

Fietsklemmen

 

 

 

1

Lock'n'go

Gerwin Nent

Frans Kastelijn - Eindhoven

 

2

Bikeeper

Ronald Simmelink

Frank Kool - Haarlem

 

 

Fietskluizen

 

 

 

3

Bikedispenser

Hans Schreuder

Piero Witmer - OV-Fiets

 

4

Velomove

Bart Zwager

Ger Lulofs - SRR

 

5

Velominck T

Lo Minck

Joep Huffener - Amsterdam

 

 

Stallingen

 

 

 

6

Login bv

Johan Kuiper

Gerrie Leurink - Apeldoorn

 

7

Klavergroup

Chiel Grevers

Folkert Piersma - Prorail

 

 

 

 

 

 

De systemen worden besproken in blokjes van een kwartier, waarbij telkens de aanbieder het systeem presenteert, een opdrachtgever aangeeft of het systeem aan de verwachtingen voldoet en tenslotte Theo Zeegers namens de Fietsersbond de mening van gebruikers verwoordt. De tijdsverdeling per blokje is dan als volgt:

- aanbieder: 8 minuten
- opdrachtgever: 3 minuten
- fietsersbond: 3 minuten
- wisseling naar volgende blok: 1 minuut

Voor de excursie worden de deelnemers gesplitst in kleinere groepen die onder begeleiding lopend een bezoek brengen aan de stalling op het Smakkelaarsveld.

Het laatste uur is bestemd voor discussie over de toepasbaarheid van de verschillende systemen: voor welke problemen bieden welke systemen een oplossing; welke overwegingen spelen een rol bij een beslissing; met welke lessen moet je rekening houden, e.d.

print programmaPrint programma

 • Marianne Bakker ()
 • Rijk-Jan van Alfen (Gemeente Utrecht)
 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Michel Middendorp (VelopA)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Kristof Polfliet (NMBS Holding)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Rudolf Renfurm (iQue)
 • Bas van den Heuvel (Gemeente Amsterdam)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • H.J. Schreuder (Gemeente Lelystad)
 • Rob Krans (Provincie Gelderland)
 • Richard Dekker (ProRail)
 • Yvonne Gloerich (Gemeente Utrecht)
 • Peter Tromp (Gemeente Haarlem)
 • J. Sijtsma (Gemeente Kampen)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • Jan Lankreijer (VVD)
 • D. Polman (Gemeente Delft)
 • Jean-Claude Thirionet (NMBS-Holding)
 • Koos Swank (Gemeente Leiden)
 • Lo Minck (Lo Minck Systemen bv)
 • Theo Zeegers (-)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
 • Jan van de Kraats (NS Stations)
 • F. Kastelijn (Gemeente Eindhoven)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Hans Maassen (Gemeente Almere)
 • Corstiaan van Elteren (Siemens Nederland)
 • Vincent Dinnissen (Gemeente Overbetuwe)
 • Willem Bindenga (Pantar Amsterdam)
 • J. (Johan) Kuiper (Login BV)
 • Gerrie Leurink (Gemeente Apeldoorn)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Folkert Piersma (ProRail)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Maja van der Voet-Kurbatsch (Interprovinciaal overleg (IPO))
 • Maurits Pigeaud (ProRail)
 • Jeroen Kruijver (Lo Minck Systemen bv)
 • Lene Grooten (Provincie Noord-Holland)
Campagne
2009
In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.
Presentatie
Otto van Bogggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie Fiets-en-Win door Otto van Boggelen. Gehouden tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.
Notitie
2011
Verslag van de themabijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling' gehouden op 9 juni 2011.
Presentatie
Gerwin Nent , Lock'n'go
2011
Presentatie van Gerwin Nent over het fietsklemsysteem van Lock'n'go. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Ronald Simmelink , Bikeeper
2011
Presentatie van Ronald Simmelink over het fietsklemsysteem Bikeeper. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Hans Schreuder , Bikedispenser
2011
Presentatie van Hans Schreuder over het fietskluissysteem Bikedispenser. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Bart Zwager , Velomove
2011
Presentatie van Bart Zwager over het fietskluissysteem Velomove. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Lo Minck , LoMinck systemen
2011
Presentatie van Lo Minck over het fietskluissysteem Velominck. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Chiel Grevers , Klavergroup
2011
Presentatie van Chiel Grevers over het stallingsysteem van de Klavergroup. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Presentatie
Folkert Piersma , ProRail
2011
Presentatie van Folkert Piersma over het gerbuik van nieuwe technieken in de stallingen van ProRail. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuws
2011
In de strijd tegen het tekort aan fietsplekken op stations, is ProRail onder het toeziend oog van wethouder verkeer van Utrecht Frits Lintmeijer gestart met een proef met een nieuw fietsparkeersysteem in Utrecht. Groningen volgt in mei. Treinreizigers die op de fiets naar het station komen zien bij aankomst in de stalling op een scherm waar vrije plaatsen zijn en kunnen zo makkelijker een plek vinden. Fietsen die te lang gestald staan, worden weggehaald.
Nieuws
2010
De bewaker die bonnetjes controleert bij de poort van de fietsenstalling is er over een aantal jaren misschien niet meer. In de fietsenstalling komt steeds meer elektronica die deze taak gaat overnemen. Bij Fiets-en-Win werden al scanners en streepjescodes geïntroduceerd; het LED's Parksysteem gaat nog een stap verder en geeft precies aan waar nog plek is in de stalling en hoe lang een fiets gestald staat.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011
In de fietsenstalling komt langzamerhand meer elektronica die deze taak gaat overnemen. En ook buiten zien we meer elektronische systemen om de fiets veilig te stallen. Eén ding hebben de ontwikkelaars gemeen: een ongebreideld enthousiasme. De prijs vormt echter nog wel een beletsel voor een snelle opmars. En wellicht soms ook de hoge eisen die een fietser stelt aan het gebruiksgemak.