Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes

Op 29 maart presenteren het Fietsberaad en de Stadsregio Amsterdam de resultaten van een onderzoek naar meetmethoden en normen voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes.

Het totaal aantal deelnemers was circa 75. 46 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 21 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 22 mensen redelijk nuttig, 2 mensen weinig nuttig en voor 1 persoon was het niet van toepassing. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Lang niet iedereen woont of werkt op loopafstand van een halte van een metro-, tram- of snelbuslijn. Terwijl deze verbindende OV-lijnen wel erg aantrekkelijk zijn voor verplaatsingen over wat langere afstand. Goede fietsparkeervoorzieningen kunnen ervoor zorgen dat ook mensen die wat verder weg wonen, gebruik gaan maken van deze OV-lijnen. Dit wordt des te relevanter wanneer buslijnen en bushaltes komen te vervallen onder druk van financiële bezuinigingen.

Voor het bepalen van het aantal benodigde fietsparkeervoorzieningen bij treinstations en de gewenste kwaliteit daarvan, bestaan redelijk eenduidige normen en methoden. Voor fietsvoorzieningen bij bus-, tram en metrohaltes ontbraken die nog. Maar nu niet meer.

In opdracht van het Fietsberaad en het OV-bureau Randstad heeft het adviesbureau Inno-V een meetmethode en normen ontwikkeld voor het bepalen van goede fietsvoorzieningen bij de bus-, tram- en metrohaltes. Deze methode en normen zijn vervolgens door het adviesbureau Goudappel Coffeng getoetst bij btm-haltes in de regio Amsterdam. Daarvoor is een computertool ontwikkeld waarmee meetgegevens eenvoudig en eenduidig kunnen worden vastgelegd. Op de bijeenkomst wordt dit alles gepresenteerd en met elkaar bediscussieerd. Ook wordt kort aandacht besteed aan de resultaten van een proef met OV-fietsen bij bushaltes in de gemeente Haarlem.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur
Ontvangst met koffie/thee.
13.00 uur
Welkom en intro.
13.10 uur
Het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes:
- context en aanleiding voor het onderzoek.
Maarten Bakker - Stadsregio Amsterdam
13.30 uur Welke en hoeveel voorzieningen bij welke (typen) btm-haltes:
- uitleg van de ontwikkelde methode en normen.
Otto van Boggelen - Fietsberaad
13.50 uur Praktijktoets in de regio Amsterdam:
- presentatie van de gehanteerde computertool en de uitkomsten van de toets.
Rico Andriesse - Goudappel Coffeng
14.10 uur Praktijkproef met OV-fietsen bij bushaltes in Haarlem:
- kansrijke toepassing, of toch niet?
Henk Sloos - Ecosol
14.30 uur Pauze
15.00 uur Discussie over:
- het belang van goede fietsparkeervoorzieningen bij btm-haltes.
- de toe te passen meetmethode
- de te gebruiken computertool
- de te hanteren normen
- hoe wegbeheerders in beweging te krijgen en verbeteringen te realiseren.
16.30 uur Einde, hapje en drankje.

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het volledig gerestaureerde Koffiehuis van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (Rijksmonument), gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 44 in Amsterdam. Het Koffiehuis is uitstekend bereikbaar met Tram 26: vanaf Amsterdam Centraal Station naar Halte Rietlandpark in 9 minuten (+ 2 minuten lopen). De trams rijden iedere 5 minuten. Zie voor meer info: www.khl.nl.

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Johan Vermeeren (VAGN)
 • Chris Verweijen (Movares)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Henk Nanninga (Inno-V)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Lidy Slotman (OVER-gemeenten)
 • Arent Jan Speulman (Parck Mobiliteit)
 • Karin Bodewes (Gemeente Zaanstad)
 • Martijn Lelieveld (Decisio)
 • André Klomp (ROCOV)
 • J.P.H.B. Lepelaar (Gemeente Leiden)
 • Jac Wolters (Fietsersbond (& ex-ambtenaar A'dam))
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • Peter van der Veer (Van der Veer designers B.V.)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen)
 • Ton van Klooster (VelopA)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Michiel Muller (Abel Consultants Delft)
 • Willem van der Werff (Vrijwilligerswerk)
 • Corinne Jaspers (Wheelylift.com)
 • Ruud van Es (Het Amsterdams Fietscollege)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Laura Kok (Gemeente Utrecht)
 • Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
 • Maarten de Keijzer (Fietsersbond)
 • Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
 • Mieke Kouwenberg (Gemeente Ouderamstel)
 • Jaap van Zetten (HR Motion)
 • Bart Holkeboer (Maiken Systems)
 • J.C. de Bruin (Gemeente Halderberge)
 • Susan Martens (Gemeente Apeldoorn)
 • Anne Meijroos (Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam Overamstel)
 • John Rikveld (Fietsersbond)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • B. Verschoor-Basart (Gemeente Halderberge)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Hans in den Haak (Gemeente Amsterdam)
 • Jos Vandikkelen (VELO vzw)
 • Ellen Plasmans (Fietsenwerk vzw)
 • Christian ter Braack (Gemeente Enschede)
 • Paul Bosman (Movares)
 • Lo Minck (Lo Minck Systemen bv)
 • Jeroen Kruijver (Lo Minck Systemen bv)
 • Roland Haffmans (-)
 • Sjaak Meijerink (Goudappel Coffeng)
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • Alex Flameling (Gemeente Lelystad)
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • Edward van Schooten (3dE Visual)
 • W. Bianchi (Fietsersbond)
 • M.M. Cohen Rapoport ()
Presentatie
Maarten Bakker , Stadsregio Amsterdam
2012
Presentatie over het belang van fietsparkeren bij bus, tram en metro in de Stadsregio Amsterdam.
Presentatie
Rico Andriesse , Goudappel Coffeng
2012
Presentatie over het invoertool fietsparkeren bij BTM-haltes, casus Amsterdam.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen bij BTM-haltes.
Presentatie
Herman Groenewegen , OV-fiets
2012
Presentatie over OV-fiets & Lock'n'Go bij busstations in Haarlem.