Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen

Op donderdagmiddag 15 maart organiseert het Fietsberaad samen met de Provincie Overijssel en de Regio Twente in Zwolle het Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.

Aan de bijeenkomst hebben 24 mensen deelgenomen. 17 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 11 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 6 mensen redelijk nuttig. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

Tijdens deze middag leggen verkeersontwerpers uit een stuk of zes Overijsselse gemeenten hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer, om deze met collega’s uit andere Overijsselse gemeenten en enkele deskundigen vanuit Fietsberaad en CROW in kleine groepjes te bespreken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeersontwerpers uit de provincie Overijssel deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

Factsheet
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2015
CROW-Fietsberaad organiseert regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen. In deze factsheet wordt uitgelegd wat de standaardformule is die het Fietsberaad hanteert voor het organiseren van een ontwerperscafé. Regio’s of provincies die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij CROW-Fietsberaad.