Kenniscentrum voor fietsbeleid

Paaltjes op fietspaden

Op donderdagmiddag 7 juni organiseert het Fietsberaad een bijeenkomst over Paaltjes op fietspaden. Op deze bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd van pilots in Amersfoort en Goes.

Het totaal aantal deelnemers was circa 60. 48 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 27 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 17 mensen redelijk nuttig, 3 mensen weinig nuttig en voor 1 persoon was het niet van toepassing. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

Paaltjes op fietspaden kunnen een voordelige en effectieve manier zijn om motorvoertuigen te weren. Een kleine investering met nauwelijks onderhouds- en handhavingskosten. Tegelijkertijd ervaren fietsers deze paaltjes vaak als hinderlijk en (zeker in het donker) gevaarlijk en vormen ze een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen (vooral bij ouderen).

Op donderdagmiddag 7 juni organiseert het Fietsberaad een bijeenkomst over Paaltjes op fietspaden. Op deze bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd van pilots in Amersfoort en Goes, en ook een keuzeschema voor de toepassing van paaltjes dat is gebaseerd op de ervaringen tijdens deze pilots.

Dit voorjaar is in Amersfoort en Goes, met ondersteuning van de adviesbureaus DTV Consultants en Mobycon, op verschillende wijzen geïnventariseerd waar fietsers problemen ervaren met aanwezige paaltjes op fietspaden. In Amersfoort is dit gebeurd met gebruikmaking van een speciaal hiervoor ontwikkelde website, waar gestemd kon worden op de meest onveilige paaltjes. In Goes werd gebruik gemaakt van de gebruikelijke communicatiemiddelen (krant, gemeenteblad, gemeentewebsite e.d.) en is meer tijd besteed aan een keuzemethodiek. Vervolgens is in beide gemeenten een afweging gemaakt: welke paaltjes zijn hinderlijk of gevaarlijk? Dit mondde uit in gemeentelijke actieplannen ter verwijdering van paaltjes of ter verbetering van de zichtbaarheid ervan.

Op de bijeenkomst komen de verschillende aanpakken en methodieken aan de orde. Ook zal er een afwegingsschema worden gepresenteerd, gebaseerd op de ervaringen tijdens de pilots: wanneer plaats/verwijder je paaltjes, welke mogelijke alternatieven moeten in ogenschouw genomen worden, wat is de beste locatie voor de plaatsing van paaltjes en wat is dan de optimale vormgeving?

Het programma luidt als volgt:

12.30 uur

Zaal open. Ontvangst met koffie / thee.

13.00 uur

Welkom en toelichting programma.

13.10 uur

Pilot Goes: ontwikkeling en test van basismethodiek voor de aanpak van paaltjes - Alex Roedoe (Mobycon) en Joep Stortelder (gemeente Goes).

13.40 uur

Keuzeschema voor toepassing van paaltjes op het fietspad - Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad).

14.10 uur

Pilot Amersfoort: hoe betrek je de inwoners bij de aanpak van paaltjes? - Hans Godefrooij (DTV Consultants) en Marc Stemerdink (gemeente Amersfoort).

14.40 uur

Pauze

15.10 uur

Discussie over keuzeschema en burgerparticipatie.

16.30 uur

Einde en borrel.

De bijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 16.30 uur in de Schouwburg in Gouda, gelegen op 400 meter van NS-station Gouda (zie www.goudseschouwburg.nl).

print programmaPrint programma

 • Johann Schouten (DHV)
 • Wiebe Boonstra (Fietsersbond afd. Delft)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Annelieke LandrĂ© (waterschap Scheldestromen)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Arjen Zijlstra (niet meer werkzaam bij CGM)
 • Ivo Smit (Fietsersbond Renkum)
 • Karin Bodewes (Gemeente Zaanstad)
 • Marcel de Jong (Gemeente Zaanstad)
 • Andreas Beusker (CitiesForCyclists.de)
 • Daan Goedhart (Fietsersbond)
 • Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
 • Jan-Kees van Elderen (NHTV)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Wiebe Mulder (NHTV Breda)
 • Feiko Withagen (VelopA BV)
 • Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Alex Roedoe (Mobycon)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • J.M. Suijlen (Fietsersbond)
 • Jan Kosters (Jomaro International B.V.)
 • Alice Mijlhof (Provincie Fryslan)
 • Casper Muntjewerff (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Wim Schrijen (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Henk Hoitink (Fietsersbond)
 • Ramon van Gils (NHTV)
 • Mieke Kerver (Velopa)
 • Joske van Lith (ANWB)
 • Sjaak Kempen (Gemeente Cuijk)
 • Mark Torsius (Nederlandse Toer Fiets Unie)
 • Pierre van den Oord (Fietsersbond)
 • Bart Lastdrager (Erdi BV)
 • Adriaan Brinksma (Gemeente Gouda)
 • Jan Vellekoop (ERDI)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Joep Stortelder (Gemeente Goes)
 • Jos Oude Elferink (Fietserbond)
 • Ton Beuving (Gemeente Utrecht)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Gerard Elkhuizen (Fietsersbond)
 • Jan Krijger (Fietsersbond)
 • Roel Boontje (gemeente zaanstad)
 • Heidi van Otten (Gemeente Naarden)
 • Iveta Matovicova (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Peter Snoeren (Snoeren Verkeersconsultant)
 • John Bosboom (Fietsersbond)
 • Koen Gijsbrechts (Gemeente 's-hertogenbosch)
 • Jaap Moerman (Fietsersbond)
 • Dineke Becker (Fietsersbond)
 • Johan van Vulpen (Pol Heteren bv)
 • Arend van de Pol (Pol Heteren bv)
 • J. Luizink (Gemeente Huizen)
 • Navin Balak (Trafficinside)
 • Peter Knoester (Gemeente Albrandswaard)
 • Jaap (JM) Sikkema (Cyclus)
 • Jaap Moerman (Fietsersbond)
Presentatie
Alex Roedoe , Mobycon
2012
Presentatie over ontwikkeling en test van basismethodiek voor de aanpak van paaltjes door Alex Roedoe (Mobycon) en Joep Stortelder (gemeente Goes).
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over het keuzeschema voor toepassing van paaltjes op een fietspad door Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad)
Presentatie
Hans Godefrooij , DTV Consultants
2012
Presentatie hoe bewoners te betrekken bij de aanpak van paaltjes door Hans Godefrooij (DTV Consultants) en Marc Stemerdink (gemeente Amersfoort).
Notitie
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.