Kenniscentrum voor fietsbeleid

Update aanpak van weesfietsen

Op donderdagmiddag 4 oktober organiseert het Fietsberaad een bijeenkomst over de aanpak van Weesfietsen bij stations. Gepresenteerd wordt de tweede versie van het Handboek Weesfietsen en de resultaten van recent onderzoek naar de herkomst van weesfietsen.

Het totaal aantal deelnemers was circa 115. 50 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 21 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 27 mensen redelijk nuttig en voor 2 mensen weinig nuttig. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,4.

De bijeenkomst vindt plaats in de loods van de AFAC die is gevestigd aan de Aamsestraat 26-b in Elst. de loods ligt op enkele minuten loopafstand van het station (Zie routekaartje hierboven)

In de zomer van 2009 verscheen het eerste Handboek Weesfietsen en in het najaar van 2009 werd het startschot gegeven voor het Weesfietsenteam: adviseurs die gemeenten helpen bij een gestructureerde aanpak van het terugdringen van het aantal weesfietsen. Dit vormde toen de aanleiding voor het Fietsberaad om op 5 november 2009 een themabijeenkomst over de aanpak van weesfietsen te organiseren.

Inmiddels heeft het Weesfietsenteam tientallen gemeenten begeleid bij de aanpak van weesfietsen. Het oprichten van een Fietdepot/AFAC blijkt hierbij een goed hulpmiddel. Hiervoor ontwikkelde het Centrum Fietsdiefstal een methodiek. De ervaringen van zowel het Weesfietsenteam als het Centrum Fietsdiefstal zijn vastgelegd in de tweede versie van het Handboek Weesfietsen en zullen worden gepresenteerd op een tweede themabijeenkomst, die het Fietsberaad op donderdagmiddag 4 oktober 2012 organiseert in de loods van de AFAC in Elst (op enkele minuten lopen van het NS station Elst).

Het hoofdprogramma voor de bijeenkomst bestaat uit drie blokken:

1. ONDERZOEK WEESFIETSEN
Waar komen al die weesfietsen vandaan? Wie laten ze achter bij het station? En waarom?
Er is nog maar erg weinig bekend over weesfietsen. Reden voor het Fietsberaad om hier onderzoek naar te laten doen door de Universiteit van Utrecht. Op de bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd door Dick Ettema, universitair hoofddocent. Zijn bevindingen worden aangevuld door Kees Maat, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, die momenteel onderzoek doet naar fietsparkeergedrag rond station Delft.

2. AANPAK WEESFIETSEN
Hoe pak je het terugdringen van weesfietsen aan? Wat komt erbij kijken? Wat zijn do’s en dont’s? Monique Geerdink van Berenschot presenteert de ervaringen van het Weesfietsenteam in de ondersteunde gemeenten en de inhoud van de tweede versie van het Handboek Weesfietsen.

3. AFWIKKELING WEESFIETSEN
In diverse Nederlandse steden zijn inmiddels Fietsdepots/AFAC’s in bedrijf, waar bij het station verwijderde fietsen worden geregistreerd, opgeslagen, opgeknapt of afgevoerd. Voor veel kleinere steden met een station is de opzet van zo’n AFAC een kostbare aangelegenheid zijn. Voor hen biedt het gezamenlijk opzetten van een regionale AFAC een oplossing. Jaap van Zetten, projectleider van de AFAC Haaglanden, vertelt over wat er komt kijken bij het opzetten van een regionale AFAC. Vervolgens legt Guus Wesselink van het Centrum Fietsdiefstal uit welke verdere mogelijkheden er zijn en welke ondersteuning het Centrum Fietsdiefstal gemeenten hierbij kan aanbieden.

Ieder blok duurt 50 minuten; 30 minuten voor de presentaties en 20 minuten voor vragen en discussie.

Het volledige PROGRAMMA ziet er dan als volgt uit:
12.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
13.00 uur Welkom namens Fietsberaad en toelichting op programma
13.10 uur Uitleg over de AFAC in Elst
13.20 uur Blok 1: onderzoek weesfietsen
14.10 uur Blok 2: aanpak weesfietsen
15.00 uur Pauze
15.30 uur Blok 3: afwikkeling van weesfietsen
16.20 uur Afsluiting.
16.30 uur Napraten met hapje en drankje.

Tijdens de ontvangst, in de pauze en na afloop is er gelegenheid om rond te lopen in de loods waar weesfietsen uit het hele land binnenkomen en te zien hoe deze fietsen worden geregistreerd en opgeknapt of gestript en afgevoerd.

print programmaPrint programma

 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Wouter Jorritsma (MRDH Vervoersautoriteit)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • M. Bezemer (Saxion Hogeschool)
 • Paul Rijnders (Rijnders Verkeersadvies)
 • A. Hissink (Fietsersbond afd. Apeldoorn)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Maarten Koole (Gemeente Rotterdam)
 • Pieter van der Roest (Gemeente Delft)
 • Susan Martens (Gemeente Apeldoorn)
 • Sandra Hofmeijer (Gemeente Apeldoorn)
 • Anne Schurer (Gemeente Leeuwarden)
 • Karst Doevendans (Gemeente Leiden)
 • Martin Pöttker (Fietsersbond Breda)
 • Leo Pons (Gemeente Delft)
 • Folkert Piersma (ProRail)
 • Ruud Hinse (Gemeente Harderwijk)
 • Bert van Lohuizen (AFAC Zwolle)
 • Erwin Berentse (Gemeente Harderwijk)
 • Roel Veenstra (Politie Den Haag)
 • Fred van Els (Nsecure bv)
 • Henk Koekkoek (Gemeente Zwolle)
 • E.C.B. van de Poel (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Marjan Timmer (Gemeente Harderwijk)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Marco van Dorst (Provincie Noord-Brabant)
 • Ruben Loendersloot (Loendersloot Groep)
 • R. van der Lelij (Gemeente Renkum)
 • Marc Beek (BeeWise)
 • George Doelare (Gemeente Tiel)
 • Michiel Muller (Abel Consultants Delft)
 • Kristof Polfliet (NMBS Holding)
 • Annemieke Sepers (Fietsdepot Haaglanden)
 • Arjan Langbein (Fietsdepot Haaglanden)
 • Kees Miedema (NS Stations)
 • Tom Berger (CyCLO)
 • Dennis de Blois (Facilitair Service Centrum - Universiteit Utrecht)
 • Gerrit Jochems (Gemeente Gorinchem)
 • Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
 • Mark Zantkuijl (Gemeente Hilversum)
 • Willem Bonestroo (Bonestroo Ingenieurs Diensten)
 • Monique Deckers (Gemeente Breda)
 • Ilse Hendrix (Gemeente Maastricht)
 • Hans Terlien (Gemeente Hilversum)
 • Ronald van der Sluis (Gemeente Hilversum)
 • André Klomp (ROCOV)
 • Friso Metz (Match Mobiliteit)
 • Erwin Stubbe (Stad Gent Mobiliteitsbedrijf)
 • Oosten (student saxion)
 • T. Molenkamp (Het Saxion)
 • Andrea Duivesteijn (Gemeente leeuwarden)
 • Hanne-Lore Van Hulle (NMBS-Holding)
 • Ben Francois (Cyclo)
 • Niek Tijhuis (Gemeente Utrecht)
 • Lo Minck (Lo Minck Systemen BV)
 • Frans Dirks (Gemeente Cuijk)
 • RJ van Limbeek (Saxion)
 • Ronald van Kempen (Saxion)
 • Forkink (Saxion Deventer)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Filip Joos (Max Mobiel)
 • Kees Maat (Technische Universiteit Delft)
 • Jaap van Zetten (HR Motion)
 • Nieck Hanekamp (Saxion hogeschool Deventer)
 • Gerlof van de Weem (Student)
 • Jasper Broekhuis (Saxion Deventer)
 • Karin Huisman (Stadsdeel Zuid)
 • Ray Bos (Gemeente Amsterdam)
 • Annelien Meerts (Annelien Meerts, Onderzoek & Advies)
 • Stan Wolters (CROW)
 • P.M.J. van Zon (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Paul Peters (Gemeente Cuijk)
 • Jan-Dirk Steenbruggen (Gemeente Deventer)
 • De Romph (Gemeente Rotterdam)
 • Gerke Mekkes (Fietsersbond)
 • Marianne Bakker ()
 • Marianne Bakker ()
Rapport
Annelien Meerts (UU), Dick Ettema (UU) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
In opdracht van het kenniscentrum Fietsberaad en gefinancierd door de Nederlandse Spoorwegen heeft het Urban and Regional Research centre Utrecht (URU) van Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen.
Rapport
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012
Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Een Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012 diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.
Bestand
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat bijlage 6, de opzet van een kostenraming voor de handhavingskosten, in Excel-format
Bestand
Berenschot , NS, Minsiterie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat deze bijlagen in Word-formaat.
Presentatie
Dick Ettema , Universiteit Utrecht
2012
Presentatie van Dick Ettema (Universiteit Utrecht) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Presentatie
Kees Maat , Technische Universiteit Delft
2012
Presentatie van Kees Maat (TUD) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Presentatie
Monique Geerdink , Berenschot
2012
Presentatie van Monique Geerdink (Berenschot) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Presentatie
Jaap van Zetten , AFAC Haaglanden
2012
Presentatie van Jaap van Zetten (AFAC Haaglanden) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Presentatie
Guus Wesselink , Centrum Fietsdiefstal
2012
Presentatie van Guus Wesselink (Centrum Fietsdiefstal) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.