Kenniscentrum voor fietsbeleid

Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers

Na een winter met weer nieuwe ervaringen met de bestrijding van gladheid op fietspaden, organiseert het Fietsberaad samen met CROW en het kennisnetwerk CROW Levende Stad een bijeenkomst over gladheidsbestrijding op fietspaden.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 55. 35 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 21 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

In de vakmedia zijn de laatste maanden verschillende berichten verschenen over effectieve gladheidsbestrijding op fietspaden. Het ging dan o.a. over gemeten temperatuurverschillen tussen fietspaden en rijlopers voor gemotoriseerd verkeer en over de toepassing van nieuwe technieken, zoals borstelen en sproeien. Maar ook over een ontwikkelde website voor gemeentelijke informatie over fietsroutes waarop gestrooid wordt en over een nieuwe publicatie van het CROW die er aan komt, specifiek over gladheidsbestrijding op fietspaden.

In de nieuwe CROW-publicatie wordt aangegeven op welke wijze de wintergladheid het beste kan worden aangepakt bij verschillende combinaties van factoren, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van fietsinfrastructuur en het gebruik daarvan door fietsers. Er wordt veel aandacht besteed aan de factoren die samen bepalen hoe wintergladheid op fietsroutes onder bepaalde omstandigheden op een bepaald moment het best kan worden aangepakt. Uiteraard zijn in deze publicatie de meest actuele kennis en ervaring met temperatuurverschillen en nieuwe gladheidsbestrijdingstechnieken verwerkt.

Op de bijeenkomst zal ook aandacht worden geschonken aan een door het Fietsberaad ontwikkeld stappenplan. Dit stappenplan benadrukt dat het voor de fietsers van belang is dat er op een samenhangend netwerk van fietsroutes gladheid wordt bestreden. Verder wordt de door het Fietsberaad ontwikkelde webtool gepresenteerd, die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad. Via een website konden burgers enerzijds zien op welke fietsroutes gladheid bestreden wordt en anderzijds melden waar zich gladde situaties voordoen of zelfs sprake is geweest van ongevallen.

De bijeenkomst is zowel bedoeld voor beleidsmakers als voor uitvoerders van gladheidsbestrijding.

De bijeenkomst bestaat uit een blok met presentaties en een discussieblok. De volgende presentaties staan op het programma:

• Fietsberaad (Otto van Boggelen) presenteert het stappenplan.
• CROW (Michiel Pouwels) presenteert de inhoud van de in mei te verschijnen CROW-publicatie.
• Meteoconsult (Mark Alblas) geeft uitleg over de uitkomsten van onderzoek naar temperatuurverschillen tussen fietspaden en wegen.
• AEBI (Erwin van de Vondervoort) vertelt over de resultaten van de nieuwste vormen van gladheidsbestrijding door middel van borstelen en sproeien.
• DTV Consultants (Carl Stolz) demonstreert de webtool die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad.

http://www.fietsberaad.nl/library/uploads/pwovsnelheidenwendbaarheid.WMV

print programmaPrint programma

 • J.W.H. Kersten (Rijkswaterstaat)
 • H. Burgel (Gemeente Bergen op Zoom)
 • Martin Rakk√© (Gemeente Houten)
 • Jan van den Berg (gemeente kampen)
 • Paul Woudwijk (Gemeente Deventer)
 • Hans Lammers (gemeente gouda)
 • Bruno Otten (Gemeente Kampen)
 • van Oostenbrugge (Gemeente Zuidplas)
 • A.J. Sjoerdsma (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Karlijn van der Laan (Gemeente Veghel)
 • Jaap Verhoeven (Gem. Ridderkerk)
 • Ruud Krabbenborg (Gemeente Arnhem)
 • Jim le Duc (Gemeente Nieuwegein)
 • Bert Verweij (Gemeente Arnhem)
 • Peter Swanenberg (Provincie Noord-Brabant)
 • John Henderson (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Patrick van der Graaff (GraaffTraffic)
 • Lucie van Hout (gemeente Son en Breugel)
 • Ton Verkooijen (gemeente Son en Breugel)
 • Agnes Joostema (Acquire Publishing)
 • Erik van den Heuvel (NHTV Breda)
 • Te Lintel Hekkert (Gemeente Ridderkerk)
 • Danny Pelle (Gemeente Den Haag)
 • Carl Stolz (DTV Consultants)
 • Philip ter Laak (Gemeente Utrecht)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Ronald Kluiters (Gemeente Midden-Delfland)
 • Michel Boon (Gemeente Haarlemmermeer)
 • Michael Houtman (HIG Traffic Systems)
 • Alex Roedoe (Mobycon)
 • Etienne Bral (Fietsersbond)
 • Gerard Elkhuizen (Fietsersbond)
 • Jan Rensenbrink (Gemeente Woerden)
 • Jacob van de Kolk (ACV-groep)
 • Roger Waem (Stad Antwerpen)
 • Tim de Mulder (Stad Antwerpen)
 • Wigo de Bie (gemeente Lingewaal)
 • Simon Lamens (Gemeente Lansingerland)
 • Ellen Fabrie (Gemeente Den Haag)
 • Pieter Kaltner (NV Haagse Milieu Services)
 • Arjen Baars (NV Haagse Milieu Services)
 • Kees Kiep (gemeente Lingewaal)
 • Sander Kruithof (Gemeente Hellevoetsluis)
 • Paul Klumpers (Gemeente Hellevoetsluis)
 • Bob Bolleboom (Gemeente Lansingerland)
 • Bert Heeres (ACV)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Ruud Witte (AD Groene Hart)
 • Leon van Nie (Gemeente Deventer)
 • Bart van der Veer (NHTV Breda)
 • Bruno Heirbrant (Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Levent Kaldi (Gemeente Utrecht)
 • Jan van der Horst (Fietsersbond)
Notitie
Alex Roedoe (Mobycon), Rik de Groot (Rik de Groot Tekst en Beeld), Michiel Pouwels (CROW) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fiets
2013
Deze notitie geeft een stappenplan voor gemeenten en provincies om de gladheidsbestrijding voor fietsers te verbeteren. De belangrijkste toevoeging ten opzichte van de bestaande aanbevelingen is het ontwikkelen van een apart gladheidsbestrijdingsnetwerk voor fietsers met bijbehorende eisen.
Nieuws
2013
Gladheidsbestrijding op fietsroutes krijgt de laatste jaren meer aandacht. Een aantal gemeenten kent al gedetailleerde aanvalsplannen als sneeuw en ijzel fietsen onmogelijk dreigen te maken. En afgelopen winter werden in Gouda en Zaanstad pilots uitgevoerd met een heel gerichte aanpak. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn nu al samengevat in een notitie van het Fietsberaad. Want de basis voor een gedegen gladheidsbestrijding wordt juist in de zomer gelegd.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2013
Presentatie van het stappenplan ‘gladheidsbestrijding’ door Otto van Boggelen, Fietsberaad
Presentatie
Michiel Pouwels , CROW
2013
Presentatie van de inhoud van de nieuwste CROW-publicatie Gladheidbestrijding op fietspaden (verschijnt voor zomer 2013) door Michiel Pouwels, CROW.
Presentatie
Mark Alblas , Meteoconsult
2013
Presentatie van de uitkomsten van onderzoek naar temperatuurverschillen tussen fietspaden en wegen door Mark Alblas, Meteoconsult.
URL
2013
Presentatie van de webtool die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad, door Carl Stolz, DTV Consultants.