Kenniscentrum voor fietsbeleid

Europese fietsprojecten in Nederland

Op donderdag 24 januari organiseert het Fietsberaad samen met de gemeente Eindhoven een bijeenkomst over de ervaringen van Nederlandse gemeenten met Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van fietsverkeer.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 30. 25 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 15 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 10 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

Waarom nemen Nederlandse gemeenten deel aan Europese samenwerkingsprojecten? Hoe pakken zij het aan? Wat levert het hen op? Wat leren ze van andere Europese gemeenten (of valt dat tegen)? Wat zijn belangrijke lessen en tips voor andere Nederlandse gemeenten die deelname overwegen? En welke kansen liggen er in de komende jaren?

Een antwoord op deze vragen geven Henk Kok (projectleider en adviseur bij het Bureau Internationale Coördinatie van de gemeente Eindhoven) en Tiny Maenhout (strategisch adviseur Economie en Toerisme bij de gemeente Sluis en adviseur Europese Projecten gemeente Middelburg).
Beiden zijn betrokken (geweest) bij de voorbereiding en uitvoering van vele Europese projecten, waaronder CARMA (in Eindhoven) en Bikefriendly Cities (in Middelburg). Samen hebben ze vanuit hun ervaringen een goed overzicht over de waarde van deelname aan Europese projecten voor grotere en kleinere gemeenten.

 • Hoe gaat een relatief kleine gemeente zoals Sluis om met Europese kansen?
 • Is Sluis niet veel te klein en waarom lukt het toch om deel uit te maken van Europese consortia?
 • Wat maakt de gemeente Eindhoven zo succesvol in het binnenhalen van Europese projecten?
 • Is dat al die moeite wel waard?
 • Wat zijn overwegingen om er wel of niet aan te beginnen?

Aansluitend op hun duo-presentatie is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, voor reacties/aanvullingen uit de zaal en voor discussie. Vervolgens vertellen Bas Braakman en Rob Kösters, beleidsambtenaren mobiliteit van de gemeenten Eindhoven en Middelburg, over de ervaringen van hun gemeenten met de deelname in de EU-projecten CARMA (Cycling Awareness Raising and Marketing) en Bikefriendly Cities:

 • waarom deden ze mee?
 • hoe pakten ze het aan?
 • wat leverde het ze op?
 • wat leerden ze van de andere Europese participanten?
 • wat zijn lessen en tips voor andere Nederlandse gemeenten?

Aansluitend aan hun presentaties is er opnieuw uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie.

Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen ook een overzicht van alle Europese fietsprojecten waaraan Nederlandse gemeenten in de periode 2008-2013 deelnamen.
De themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 januari van 12.30 - 16.30 uur in Vergaderlocatie De Karpen gelegen aan het Sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven (J C Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven).
De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, stadsregio’s en provincies. (Neem gerust een collega mee van de afdeling strategie / financiën / communicatie of stuur deze uitnodiging door).

Het programma voor de bijeenkomst luidt als volgt:

12.30 uur Zaal open: inloop met koffie en thee.
13.00 uur Welkom en toelichting op het programma.
13.10 uur Ervaringen met EU-fietsprojecten in Nederland: Henk Kok en Tiny Maenhout.
13.45 uur Vragen, reacties, aanvullingen vanuit de zaal en discussie.
14.30 uur Pauze.
15.00 uur Ervaringen vanuit het project CARMA in Eindhoven: Bas Braakman.
15.20 uur Vragen, reacties en discussie.
16.00 uur Ervaringen vanuit het project Bikefriendly Cities in Middelburg: Rob Kösters.
16.15 uur Vragen, reacties en discussie.
16.30 uur Einde.

print programmaPrint programma

 • Felix Kools (Gemeente Schiedam)
 • Kristy Gilsing (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Ruud Ditewig (Gemeente Utrecht)
 • Johan de Jong (Gemeente Tilburg)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • Wouter Schrier (Gemeente Almere)
 • Jels ten Pas (gemeente Doetinchem)
 • R. Kösters (Gemeente Middelburg)
 • H. (Henk) Kok (Gemeente Eindhoven)
 • T. Maenhout (Gemeente Sluis)
 • M.J. Ippel (Gemeente Heerhugowaard)
 • Henk Jan Jansen (gemeente Heerhugowaard)
 • Andy Knipping (Gemeente Gennep)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Roelof Effting (Gemeente Zoetermeer)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
Notitie
Frans Bekhuis (CROW-Fietsberaad), Koos Louwerse (L&P) , Fietsberaad
2014
Deze notitie is gemaakt naar aanleiding van een Fietsberaadbijeenkomst over de participatie van Nederlandse gemeenten in Europese projecten. 
Presentatie
Rob Kösters
2013
Presentatie over de ervaringen als gemeente met het Europese fietsproject Bikefriendly Cities door Rob Kösters (Middelburg).
Bestand
Bas Braakman
2013
Presentatie over de ervaringen als gemeente met het Europees fietsproject CARMA door Bas Braakman (Eindhoven).
Presentatie
Tiny Maenhout
2013
Presentatie over het starten van een Europees project in een kleinere gemeente door Tiny Maenhout (Middelburg).
Presentatie
Henk Kok
2013
Presentatie over het starten van een Europees (fiets)project in een grotere Nederlandse gemeente door Henk Kok (Eindhoven).