Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsen in de smart city

Smart cities hebben de toekomst. Een aantrekkelijke en inspirerende stad trekt kenniswerkers en stimuleert de economie. Welke rol heeft de fiets daarbij?

De adviesbureaus Inbo en Goudappel Coffeng organiseren in samenwerking met het Fietsberaad een bijeenkomst over ‘Fietsen in de smart city’ op 10 april 2013.

1. Fietsen en smart cities

“De fiets is de nieuwe auto en de automobilist is de nieuwe roker” (De Architect, januari 2013.).
Wat is een smart city en hoe speelt de fiets daarin een rol? Is het stimuleren van fietsgebruik één van de indicatoren voor een smart city? Feit is dat de steden waarin veel gefietst wordt in, de top drie staan van de smart city ranking en in de top vijf Green City Index.

 • Trends in fietsgebruik door Lucas Harms (universiteit van Amsterdam)
 • De smart city als gezonde stad door Menno Moerman (Inbo)

2. Smart parking en design

"Jobhoppende tweeverdieners zorgen voor een chaos van fietsen in bepaalde steden. Het gaat om jonge baantjesjagers die dichtbij een treinstation willen wonen om van daaruit door het hele land op zoek te kunnen naar werk."" (Spits, 12 november 2012)

Het fietsgebruik naar treinstations en in veel binnensteden is de laatste tien jaar flink gegeroeid. Dat betekent dus dat er steeds meer fietsen in de stad komen. En dat is te zien! Gratis stallingen bij stations staan altijd nokvol, zelfs al is het midden in de nacht, lantaarnpalen in de stad zijn bezet door geparkeerde fietsen en in sommige steden doet het fenomeen fietsfile zijn intrede. De openbare ruimte in binnensteden wordt niet langer door de auto, maar door de fiets gedomineerd. Die kluwens opgestapelde fietsen rondom stations, bij grote publieke gebouwen of in winkelstraten – kortom op drukke plekken – zijn velen een doorn in het oog. Alleen al het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations zal de komende tien jaar verdubbelen tot 260.000.

 • Smart parking en innovatieve fietsparkeerconcepten door Wilco van Oosten (architect Inbo) en NS Fiets
 • Smart mobility – fietsbereikbaarheid en normering – door Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng)
 • Smart management – over fietsparkeer-management-systeem en de regiefunctie van gemeenten – door Otto van Boggelen (Fietsberaad)

3. Workshop fiets op drukke plekken

"Het accommoderen van de fiets, in zowel bewegende als stilstaande vorm, is een nieuwe, urgente opgave voor stadsplanners en architecten." (Tracy Metz, Groene Amsterdammer, 17-01-2013)

Een betere inpassing van de fiets vraagt om slimme oplossingen en gebruik maken van verschillende disciplines. Die hebben we voor u aan tafel gebracht: adviseurs en ontwerpers van Inbo, verkeerskundigen van Goudappel Coffeng, ervaringsdeskundigen van NS Fiets en het Fietsberaad en collega’s van andere gemeenten. Aan de hand van uw eigen fietsopgave bedenken we concrete oplossingen en ideeën. Dit kan gaan over de inrichting van de openbare ruimte, het gedrag van mensen, parkeeroplossingen, handhaving, maar hoogstwaarschijnlijk om een combinatie van al deze zaken.
Wilt u dat uw eigen fietscasus centraal staat tijdens de workshop, neem dan contact op met Rutger Oolbekkink ofThomas Straatemeier. Graag voor 29 maart a.s. Denk daarbij aan stedelijke plekken als het station, het uitgaansgebied en de winkelstraat.

4. Fietsen in de Mobiele Stad

Thomas Straatemeier en Rutger Oolbekkink presenteren het boek de ‘De Mobiele Stad’, waarbij zij als co-auteurs waren betrokken. Na afloop krijgt iedere deelnemer een exemplaar mee.

Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Bij veel aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan medewerkers van gemeenten.

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Danny van Beusekom (Goudappel Coffeng BV)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Jaap Rijnsburger (Fietslab - Cycling Lab)
 • Jeroen Smink (Holland Rijnland)
 • Slutter (Fietsersbond)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Jacinta Steltenpool (Gemeente Haarlemmermeer)
 • Roelof Effting (Gemeente Zoetermeer)
 • A.J. van Schalkwijk MSSM (Siemens Nederland N.V.)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Ad de Bont (TU Eindhoven)
 • Willem van Spaendonck (UB Groep)
 • Natasja Boekel (Jan Kuipers Nunspeet)
 • Virgil Grot (RET)
 • Peter van de Mortel (gemeente Diemen)
 • Martin de Jong (ROmagazine)
 • Marco Kreuger (Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam)
 • Laura Kok (Gemeente Utrecht)
 • A. van der Roest (Gemeente Heerenveen)
 • Frans Botma (Gemeente Den haag)
 • A.J.H. Smets (Provincie Flevoland)
 • Marcel Bayer (RO Magazine)
 • AndrĂ© Vos (Gemeente Den Haag)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Joep Blaas (Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Erik van 't Klooster (Inbo)
 • van der Stok (DRO)
 • Noor Scheltema (NS Stations)
 • Jan van Embden (Fietsersbond Utrecht)
 • Ria Glas (Fietsersbond)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Ruud Ditewig (Gemeente Utrecht)
Brochure
Inbo/ Goudappel Coffeng
2013
Een verslag van de bijeenkomst 'Fietsen in de smart city' van 10 april 2013.
Presentatie
Rutger Oolbekkink (Inbo)
2013
Presentatie van Rutger Oolbekkink tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Presentatie van Otto van Boggelen tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Rutger Oolbekkink (Inbo)
2013
Presentatie van Rutger Oolbekkink tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
2013
Presentatie van Rico Andriesse tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Lucas Harms (Universteit van Amsterdam)
2013
Presentatie van Lucas Harms tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Piero Witmer (NS)
2013
Presentatie van Piero Witmer tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Wilco van Oosten (Inbo)
2013
Presentatie van Wilco van Oosten tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Presentatie
Menno Moerman (Inbo)
2013
Presentatie van Menno Moerman tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 30
2012
Een inspirerende stadse omgeving, weldadig, weelderig groen. In de kenniseconomie proberen metropolen en regio’s zich te verkopen. Kan de fiets daarin een rol spelen? Heeft investeren in fietsvoorzieningen zin om de economische aantrekkingskracht van een stad te vergroten? De meningen zijn verdeeld. Econoom Richard Florida, professor aan de universiteit van Toronto, denkt van wel. Volgens hem kan de fiets een plaats aantrekkelijker maken voor een groep kenniswerkers. Nederlandse wetenschappers twijfelen: wel in de VS wellicht, maar het is niet zeker of het principe ook in Nederland opgaat.