Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen

Op donderdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de Regio Twente in Enschede het Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 22. 16 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 2 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,9.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers uit 4 Twentse gemeenten hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere Twentse gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit de Regio Twente deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

Factsheet
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2015
CROW-Fietsberaad organiseert regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen. In deze factsheet wordt uitgelegd wat de standaardformule is die het Fietsberaad hanteert voor het organiseren van een ontwerperscafé. Regio’s of provincies die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij CROW-Fietsberaad.
Notitie
CROW-Fietsberaad
2014
Op 7 november 2013 heeft Regio Twente in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.