Kenniscentrum voor fietsbeleid

Opstartbijeenkomst Fietscommunity: Wetenschappelijk onderzoek naar fietsbeleid getoetst in de praktijk.

Op dinsdag 2 juli organiseren UvA, RuG, Platform31, Fietsberaad en Fietsersbond de opstartbijeenkomst van de fietscommunity, bedoeld om wetenschappers en praktijkmensen rond het thema fietsbeleid bijeen te brengen en ervaringen te delen.

Onlangs zijn er aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen twee onderzoeken gestart rond de ontwikkelingen in het fietsgebruik en de effectiviteit van fietsbeleid. De onderzoeken betreffen het DBR-project 'Understanding the social and spatial dynamics in bicycle use in the Randstad and its policy implications' door Lucas Harms (Universiteit van Amsterdam) en DBR-project 'The role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes’ door Eva Heinen (Rijksuniversiteit Groningen).

Een nieuw aspect aan beide wetenschappelijke onderzoeken is dat ze nadrukkelijk worden getoetst in de praktijk: de op te richten ‘Fietscommunity’ wil de samenhang en uitwisseling van wetenschap en praktijk stimuleren tussen deze onderzoekstrajecten. En breder: De Fietscommunity wil ook kennisverbindingen leggen met andere publieke en private initiatieven op het gebied van fietsen in Nederland. Meer informatie over de Fietscommunity vindt u op de website van Verdus.

Welke trends en ontwikkelingen doen zich voor in het fietsgebruik in Nederland en hoe moet het beleid hierop inspelen? Waar, wanneer en waarom zijn Nederlanders de laatste jaren vaker en verder gaan fietsen? Welke ruimtelijke en sociale verschillen doen zich hierin voor? Wat is de rol en de potentie van de fiets in de verplaatsingen van en naar stations?

De doelen van de Fietscommunity zijn:

 1. Informeren over doel, aanpak en planning van de onderzoeksprojecten over fietsbeleid.
 2. Presenteren van de eerste resultaten van beide onderzoeken.
 3. Discussie over de relevantie van deze trends voor het mobiliteits- en/of ruimtelijk beleid.
 4. Inventariseren en bespreken van kwesties en dilemma's die verbonden zijn aan de thema's binnen de onderzoeksprojecten.

Programma:

13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee

13.30 uur Welkom en toelichting Fietscommunity
door Jan Klinkenberg, netwerkmanager VerDuS

13.50 uur Presentatie van het DBR-onderzoeksproject 'The role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes'
door Eva Heinen (Rijksuniversiteit Groningen)

14.20 uur Discussie n.a.v. de presentatie

14.50 uur Pauze

15.10 uur Presentatie van het DBR-onderzoeksproject 'Understanding the social and spatial dynamics in bicycle use in the Randstad and its policy implications'
door Lucas Harms (Universiteit van Amsterdam)

15.40 uur Discussie n.a.v. de presentatie

16.10 uur Discussie over de maatschappelijke relevantie van de trends
onder leiding van Wim Bot, medewerker beleidsbeinvloeding Fietsersbond

16.40 uur Afsluiting en netwerkborrel
door Jan Klinkenberg

Meer informatie
Er kunnen maximaal 75 mensen deelnemen. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen, krijgen genodigden voorrang.

U kunt contact opnemen met Bas Hendriksen (Fietsersbond) op 030 – 2918116 (ma t/m do) of b.hendriksen@fietsersbond.nl

print programmaPrint programma

 • Martijn Lelieveld (Decisio)
 • Slutter (Fietsersbond)
 • Marie-José Olde Kalter (Goudappel Coffeng)
 • Ria Hilhorst (Gemeente Amsterdam)
 • Lars Böcker (Utrecht University)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Jan Klinkenberg (Platform 31)
 • Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • P. Jorritsma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Joost de Kruijf (NHTV / Universiteit Utrecht)
 • Miranda Thüsh (ThuisraadRO)
 • Claire Jansen (Gemeente Amsterdam)
 • Frans Botma (Gemeente Den haag)
 • Janine Hogendoorn (www.Ring-Ring.nu)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • Minke Pronker (Provincie Gelderland)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Taede Tillema (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van IenM)
 • Anita Dirix (Anita Dirix Projectmanagement)
 • Paul de Lorme van Rossem (Gemeente Leiden)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Divera Twisk (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV)
 • Karin Broer (Freelance journaliste)
 • Paul Rijnders (Rijnders Verkeersadvies)
 • Jan Lankreijer (VVD)
 • Jac Wolters (Fietsersbond (& ex-ambtenaar A'dam))
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Bas Breman (Alterra)
 • Pieter Jan Stallen (PUBLICPASSES)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Maja van der Voet-Kurbatsch (Interprovinciaal overleg (IPO))
 • Sara Stuifzand (Heijmans)
 • Edgar Siemerink (Keypoint Consultancy)
 • Detlef Prince (Collectief vermogen filmprodukties)
 • Ronald Simmelink (Simmelinck BV I NSA urban products I Tilly Light Fietsdrager)
 • Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Margriet van der Drift (Diakonessenhuis)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • W. Wieffering (Gemeente Amstelveen)
 • Jaap Rijnsburger (Fietslab - Cycling Lab)
 • Dick Brand (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Lesley Valies (ProRail)