Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland

Op dinsdag 17 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost Nederland een regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 24. 21 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 7 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers van 4 gemeenten uit Overijssel en Gelderland hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit Overijssel en Gelderland deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

 • Alex Oosterveen (ROVO)
 • Joop Pasman (Gemeente Wierden)
 • Jan Langevoord (Gemeente Harderwijk)
 • J.P. Eerbeek-Mall (VVN)
 • K. Wolterink (Regio Twente)
 • Willem Bosch (Gemeente Zwolle)
 • Kees Lems (Gemeente Enschede)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Susan Martens (Gemeente Apeldoorn)
 • Henk Hoitink (Fietsersbond)
 • Jens Zeemans (Gemeente Tytsjerksteradiel)
 • Arjan Janssens (Gemeente Ooststellingwerf)
 • Sipke Boorsma (Provincie Fryslan)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Henk Walma (ROV Oost-Nederland)
 • Martin Veenstra (VVN)
 • Rick Engel (Gemeente Hengelo)
 • Hans Salomons (Provincie Overijssel)
 • Bert Meutstege (Provincie Gelderland)
 • A. Pannekoek (Provincie Zuid-Holland)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2014
Op 17 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.