Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV OostNederland

Op donderdag 19 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost Nederland een regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 27. 19 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 13 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 6 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers van 4 gemeenten uit Overijssel en Gelderland hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit Overijssel en Gelderland deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

 • Henk Walma (ROV Oost-Nederland)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Coen Beijer (Gemeente Bronckhorst)
 • George Doelare (Gemeente Tiel)
 • R. Heuts (Gemeente West Maas en Waal)
 • Kees Fijnaut (Gemeente Montferland)
 • K. Knippenberg (Gemeente Beuningen)
 • Kasper Wienk (Gemeente Zutphen)
 • Albert Gerritsen (Gemeente Doetinchem)
 • Evert Schiphorst (Gemeente Arnhem)
 • Lambert Denessen (Gemeente Arnhem)
 • Hans vd Veen (gemeente Harderwijk)
 • Wim Oussen (Provincie Gelderland)
 • Bram Meijer (Provincie Gelderland)
 • Cor van Triest (Politie)
 • Bert Veldink (Politie)
 • Marloes Holleman (Gemeente Beuningen)
 • Tjerry Kuster (Gemeente Nijmegen)
 • Ronnie Joling (Gemeente Doesburg)
 • Geert Fleuren (Provincie Gelderland)
 • RenĂ© van Westerop (Politie)
 • Guido van Eck (Provincie Gelderland)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2014
Op 19 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.