Kenniscentrum voor fietsbeleid

Symposium Fietscommunity

Sinds de startconferentie van de fietscommunity in juli 2013 hebben de betrokken onderzoekers grote vorderingen gemaakt met het onderzoek, en daarom is er eind januari weer gelegenheid tot het uitwisselen van kennis.

In 2013 zijn er aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) enkele onderzoeken gestart in het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, rond de ontwikkelingen in het fietsgebruik en de effectiviteit van fietsbeleid. Deze onderzoeken zijn op 2 juli 2013 toegelicht op de Startconferentie van de Fietscommunity. Sindsdien hebben de betrokken onderzoekers grote vorderingen gemaakt. Daarom is er volop reden u hierover nader te informeren. De partners in de Fietscommunity willen u dan ook van harte uitnodigen om op 30 januari 2014 actief deel te nemen aan de 2e bijeenkomst van de Fietscommunity.

Naast presentaties door de onderzoekers Lucas Harms en Roland Kager van de UvA en interactie met de aanwezigen vanuit de praktijk, zullen het Atelier Rijksbouwmeester en Artgineering de resultaten van het project Fietsland presenteren. Dit project wordt in opdracht van de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad (Rients Dijkstra) uitgevoerd. Het Atelier Rijksbouwmeester wil het gesprek met u aangaan, om hun uitgangspunten te staven aan de praktijk. Het is ook interessant de resultaten van Fietsland te spiegelen aan die van de DBR-projecten.

Project Fietsland

Fietsland is een proces waarin de kansen en belemmeringen voor de fiets in relatie tot de Rijksdoelen inzichtelijk worden gemaakt. Het proces moet expliciet boven tafel krijgen wat er voor het Rijk te winnen valt bij het verbeteren van de positie van de fiets, en wat daarvoor moet gebeuren. Het eindresultaat zal een overtuigend pleidooi opleveren voor een grotere betrokkenheid van het Rijk bij het verbeteren van de positie van de fiets. Dit pleidooi benoemt hiervoor de meest relevante thema’s die gekoppeld worden aan de Rijksdoelen die geformuleerd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Fietsonderzoeken Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR)

De onderzoeken in het kader van DBR betreffen o.a. het project 'Understanding the social and spatial dynamics in bicycle use in the Randstad and its policy implications' door Lucas Harms en het project 'The role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes’ door Roland Kager. Deze wetenschappelijke onderzoeken worden uitgevoerd in interactie met de praktijk. Daarnaast is door Tim Jones van Oxford Brookes University een klein onderzoek gedaan op het terrein van de e-bike. De ‘Fietscommunity’ zal de interactie tussen onderzoekers en practitioners faciliteren en stimuleren. De Fietscommunity zal ook kennisverbindingen leggen met andere publieke en private initiatieven op het gebied van fietsen in Nederland.

De initiatiefnemers VerDuS, Transumo Footprint, Fietsersbond, Fietsberaad en de onderzoekers van de UvA nodigen u graag uit om te participeren in de 2e Fietscommunity-bijeenkomst. Het wordt zeer op prijs gesteld als u uw kennis en inzichten inbrengt, zodat de relatie tussen theorie en praktijk verder versterkt wordt.

Programma

13:00 uur Inloop en ontvangst
13:15 uur Welkom
Toelichting op het programma door Jan Klinkenberg (VerDuS)
13:20 – 13:30 uur Project Fietsland: Korte introductie, aanleiding en conclusies op hoofdlijnen
door vertegenwoordiger Atelier Rijksbouwmeester
13:30 – 15:00 uur Stand van zaken van 3 fietsprojecten binnen het DBR-programma van VerDuS
- presentatie van de (tussen)resultaten
- discussie met de zaal
- uw adviezen aan de onderzoekers
Inzicht in sociale en ruimtelijke dynamiek in het fietsgebruik in de Randstad en de gevolgen voor het beleid. Lucas Harms (Universiteit van Amsterdam) heeft het deel ‘sociale en ruimtelijke variaties in fietstrends’ inmiddels afgerond en is momenteel bezig met het deel over ‘effectiviteit van fietsbeleid’. Hij zal kort ingaan op de resultaten van het gedeelte over trends en vooral met de praktijkvertegenwoordigers het gesprek aangaan over effectiviteit van fietsbeleid.
Roland Kager (Universiteit van Amsterdam) is begin november 2013 gestart met het project ‘De fiets in het voor- en natransport rond multimodale knooppunten’
Roland licht toe wat het project inhoudt, welke resultaten beoogd worden en wat daarvan de beleidsrelevantie is.
15:00 – 15:30 uur Thee/koffiepauze
15:30 – 17:00 uur Project Fietsland: toelichting op de conclusies, discussie
Vertegenwoordigers van Artgineering en Atelier Rijksbouwmeester geven aan hoe zij tot de conclusies van het project zijn gekomen en diepen enkele conclusies uit. Onder leiding van Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond) vindt vervolgens een discussie met de Fietscommunity plaats over:
- de conclusies: zijn ze compleet of wordt er iets gemist?
- hoe te komen van conclusies tot acties: realiseerbaar? prioriteitstelling?
- wat betekent dit voor het lopende DBR-onderzoek?
17:00 uur Afsluiting door Jan Klinkenberg
Hapje en drankje

Meer informatie

Er is plaats voor maximaal 70 deelnemers. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen krijgen genodigden voorrang.

Op www.vergaderruimte-utrecht.nl staan beschrijvingen voor zowel een wandel als OV-route. Komt u op de fiets? Gebruik dan de www.fietsersbond.nl/routeplanner.

U kunt vanaf 6 januari 2014 contact opnemen met Bas Hendriksen (Fietsersbond) op 030 – 2918116 (ma t/m do) of via b.hendriksen@fietsersbond.nl.

print programmaPrint programma

 • Peter Veenbrink (SOAB adviseurs)
 • Bart de Haan (Beter Benutten Vervolg)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Jan Korff de Gidts (Vrienden van Amelisweerd)
 • Angela van der Kloof (Mobycon)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Mark Wagenbuur (nvt)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Koen van Waes (Gemeente Tilburg)
 • W. Wieffering (Gemeente Amstelveen)
 • Kees van Ommeren (Decisio)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)
 • Karin Broer (Freelance journaliste)
 • Christine Neuteboom (De Boom en het Meer)
 • Janine Hogendoorn (www.Ring-Ring.nu)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Eline Scheepers (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)
 • Eric Nijland (Stichting Landelijk Fietsplatform)
 • Marco Mulder (Goudappel Coffeng)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • Martin Wink (Movares)
 • Gerard Elkhuizen (Fietsersbond)
 • Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
 • Mark Brussel (ITC_Universiteit Twente)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Roel Lenoir (3pm)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Albert Hauber (leiden university)
 • Hugo Priemus (TU Delft / Faculteit Bouwkunde)
 • Rob Ogink (RWS Midden-Nederland)
 • Tom Zee (Rijkswaterstaat Midden Nederland)
 • Jeanette van 't Zelfde (ANWB)
 • Paul Makken (ANWB)
 • Gijsbert Valstar (Werkgroep Fietsstimulering Woerden)
 • Miranda Thüsh (ThuisraadRO)
 • Stephan Valenta (Vervoerregio Amsterdam)
 • Martijn Sargentini (Vervoerregio Amsterdam)
 • Govert de With (TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Taede Tillema (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van IenM)
 • Jac Wolters (Fietsersbond (& ex-ambtenaar A'dam))
 • Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
 • Marjoline van der Haar (Goudappel Coffeng)
 • Theo Zeegers (-)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Sara Stuifzand (Heijmans)
 • Etienne Kreutzer (Plan to Behaviour)
 • Koen van Neerven (Gemeente Gorinchem)
 • Frans Bekhuis (CROW)
 • Miranda Thüsh (ThuisraadRO)
 • Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
 • Eveline van Hamburg (Tappan Communicatie / Rijkswaterstaat)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Agnes Otten (SNS REAAL)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Kees Miedema (NS Stations)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Ellen Lommen (Gemeente Utrecht)
 • Willem Goedhart (Decisio)
 • Patricia van Wachtendonk (Loendersloot Groep)
 • Hans Wüst (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Aletta Koster (Dutch Cycling Embassy)
 • Marieke de Lange (Fietsersbond)