Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tweede themabijeenkomst Fietsstroken

Vanwege de grote belangstelling voor het onderwerp, organiseert CROW Fietsberaad op donderdagmiddag 22 mei a.s. een tweede bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 50. 30 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 20 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 9 mensen redelijk nuttig en 1 persoon weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Fietsstroken en suggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm:

 • zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen;
 • in verschillende breedtes;
 • in combinatie met verschillende breedtes van de rijloper voor de auto;
 • bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer.

De reden om ze aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval en werken ze regelmatig zelfs averechts. Dat geldt trouwens ook voor te brede kantstroken, die door fietsers en automobilisten soms worden opgevat als suggestiestroken ...

Voldoende aanleiding voor het Fietsberaad om over dit onderwerp een publicatie te maken. De basis hiervoor is geleverd door adviesbureau Ligtermoet & Partners. Op de bijeenkomst zullen Govert de With en ondergetekende aan de hand van foto’s van wegen binnen de kom en buiten de kom:

 • de huidige verscheidenheid in toepassingen en uitvoeringsvormen van fiets-, suggestie- en kantstroken tonen;
 • voor verschillende profielbreedtes praktische aanbevelingen presenteren: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?
 • al kort ingaan op de reacties die inmiddels zijn binnengekomen op deze aanbevelingen.

Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie. Aanvullingen en verbeteringen zullen worden meegenomen in de definitieve publicatie. Ook is het de bedoeling van het Fietsberaad om nader (camera)onderzoek te laten doen naar de effecten van verschillende toepassingen in de praktijk.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 mei a.s. van 13.00 uur tot 16.30 uur, in het Apollohotel, Stationsplein 14 in Breda. Voor een routebeschrijving klik hier. Deelnemers worden verwacht tussen 12.30 en 13.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgen medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies voorrang.

print programmaPrint programma

 • Govert de With (TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Piet Zijlstra (Kijlstra Bestrating)
 • Ulric Schollaert (Ministerie van het Brussels Gewest)
 • Aart Westerduin (Hogeschool Rotterdam)
 • J. Rooijens (Gemeente Aalburg)
 • S. van Trigt (Gemeente Aalburg)
 • Henny Huizer (Gemeente Vlaardingen)
 • Willem van Driel (Fietsersbond Drechtsteden)
 • Niek Uwland (Gemeente Rijswijk)
 • Samir Bendida (Cyclodeo)
 • Gerard Elkhuizen (Fietsersbond)
 • W. Wullaert (Gemeente Hulst)
 • A.C. Boonman (Gemeente Moerdijk)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Arie Vijfhuizen (Royal HaskoningDHV)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Joep Stortelder (Gemeente Goes)
 • Fadiah Achmadi (Fimotions)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Navin Balak (Trafficinside)
 • Jaap Moerman (Fietsersbond)
 • F.J.C. Verstegen (Gemeente Maasdriel)
 • Jan Harms (Gemeente Zederik)
 • Alexander Buyck (Gemeente Terneuzen)
 • Ivo Smit (Fietsersbond)
 • Petra van Ingen (gemeente Houten)
 • Andy Knipping (Gemeente Gennep)
 • Martin Rakké (Gemeente Houten)
 • M. Rutten (Gemeente Wijchen)
 • Koen van Neerven (Gemeente Gorinchem)
 • Jan Rouw (gemeente Overbetuwe)
 • I. Brabants (Gemeente Landgraaf)
 • Annemie Driessen (Fietsersbond)
 • Patrick van der Graaff (GraaffTraffic)
 • Paul Hamaekers (Gemeente Roermond)
 • Ruud Pruijssers (Fietsersbond)
 • B. Wijnberg (Fietsersbond)
 • Haffmans (Gemeente Breda)
 • Matthias van Veen (Fietsersbond)
 • Marcel van den Elzen (Gemeente Helmond)
 • Will Zeedzen (Fietsersbond)
 • Anton van Osta (Inter Contracting)
 • Hans van Hooft (Gemeente Maasdriel)
 • Jos Hengeveld (Royal HaskoningDHV)
 • Felix Kools (Gemeente Schiedam)
 • Antonio Baglieto (Gemeente Schiedam)
 • Edgar Siemerink (Keypoint Consultancy)
Notitie
Ligtermoet en Partners, CROW-Fietsberaad
2014
Met deze notitie is CROW-Fietsberaad in 2014 een discussie gestart over het gebruik en de vormgeving van fiets- en kantstroken. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen fiets- en kantstroken".
Presentatie
Govert de With , Ligtermoet & Partners
2014
Presentatie over de mogelijkheden voor het wel of niet toepassen van fietsstroken.